GüncelMakaleler

1 MAYIS | Emeğimiz ve Geleceğimiz İçin Her Yer 1 Mayıs; Yaşasın 1 Mayıs-Biji Yek Gulan!

"Pandemi bahanesiyle sermayeye kıyak emekçiye daha fazla sömürüyü reva gören faşist iktidara karşı mücadele parolamız; “Her Yer 1 Mayıs Her Direniş” olacaktır!"

2021 1 Mayıs’ını Koronavirüs pandemisinin gölgesinde karşılıyoruz bir kez daha. Uluslararası proletaryanın birlik-mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs, egemen sınıflar ile ezilenler arasındaki kıyasıya çatışma ve hesaplaşmanın, sınıf mücadelesinin andaki tansiyonunu gösteren bir barometredir aynı zamanda.

1 Mayıs 2021’e, pandeminin tetiklediği ağır ekonomik ve siyasi kriz koşullarında, bu krizin işçi sınıfı ve emekçiler, tüm ezilenler nezdinde daha büyük bir yıkım yarattığı bir iklimde karşılıyoruz.

AKP-MHP faşist iktidarı, salgını fırsata çevirip krizdeki sorumluluğunu pandeminin üzerine atıp dahası onun arkasına sığınarak, işçi ve emekçilerin kazanılmış haklarına göz dikti, sendikalaşma ve örgütlenmenin önüne yeni engeller çıkardı; ücretsiz izin ve Kod-29 ile işten çıkarmaları gündeme getirerek sermayenin daha ucuz ve esnek bir çalışma rejimini yaşama geçirmesi için alan açtı.

Diğer yandan kadın ve LGBTİ+ların, Kürt halkının, esnafın, yaşam alanlarının talanına sahip çıkan köylülerin ve doğa savunucularının; Boğaziçi’ne atanan kayyum rektöre karşı özerk üniversiteyi savunan gençliğin karşısına pandemi kalkanıyla çıktı. Her türlü hak arama eylemini, gösteriyi keyfi ve ikiyüzlü bir şekilde yasakladı.

Bu siyasal panorama içinde 1 Mayıs’ın hafta sonu pandemi kısıtlamasına denk geldiği bir iklimde 1 Mayıs’a yürüyoruz. Geride kalan sınırlı zamanı verimli kullanmak, yaygın-güçlü bir 1 Mayıs çalışması yürütmek temel önceliğimizdir.

Partizan olarak, “Emeğimiz ve Geleceğimiz İçin Her Yer 1 Mayıs” şiarıyla ele aldığımız 1 Mayıs sürecini, merkezi ve yerellerde örgütlediğimiz/örgütleyeceğimiz toplantılarla kolektif bir şekilde planladık, planlayacağız!

Ücretsiz izin, işten çıkarma, Kod-29, kıdem tazminatının gasp edilmek istenmesi, işsizlik ve yoksulluk; İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması ve HDP’ye yönelik kapatma girişimleri bu yıl 1 Mayıs’ta öne çıkan gündemler olacaktır.

2021 1 Mayıs sürecini, kendi kitlemizle ilişkilerimizi güçlendirecek, çeperimizdeki güçleri harekete geçirecek; yaygın bir A/P çalışması yürütecek ve sınıfın direnç odaklarıyla devam eden grev ve sendikalaşma talepleriyle birleşecek, etkileşimi güçlendirecek bir perspektifle ele alıyoruz.

Görünen o ki AKP-MHP iktidarı, 1 Mayıs’a yönelik yasağını pandemi kısıtlamaları-tedbirleri parantezi altında gölgelemeye çalışmaktadır. 1 Mayıs’ın ne zaman ve nerede kutlanacağı, sendikalar, devrimci-ilerici güçler içinde bir tartışma açmış durumdadır. 1 Mayıs’ın gününde kutlanmasına, iktidarın 1 Mayıs’a yönelik pandemi bahanesiyle getirdiği yasaklama kararına karşı fiili-meşru bir tutum içinde olmak önemlidir. 1 Mayıs’ı 1 Mayıs günü, direnişteki işçi ve emekçilerle, semt ve mahallerlerde geniş kitlelerle devrimci-ilerici güçlerle kutlamak doğru olandır.

1 Mayıs, işçi sınıfı ve emekçilerle kutlandığı, sınıfın talepleri, özneleriyle birlikte dile getirildiğinde tarihsel anlamını bulacaktır. Bu bakımdan gerek gün ve gerekse de yer konusunda, sendikaların ve devrimci-ilerici güçlerin tutumunu; işçi sınıfının gücünü ve birliğini kitlesel bir şekilde ortaya koyabileceği biçimleri gözeten bir yaklaşım içinde olmak gerekecektir.

Enerjimiz ve kafa yoruşumuz, 1 Mayıs’ın talepleri etrafından coşkulu ve güçlü bir hazırlık yürütmeye odaklanacaktır!

Pandeminin arkasına saklanarak emeğimizi ve geleceğimizi gasp eden egemen sınıflara yanıtımızı her yeri 1 Mayıs alanı haline getirerek vereceğiz!

 Birleşik Mücadele Güçleri’yle Her Yer 1 Mayıs!

Aralık ayından bu yana Partizan olarak parçası olduğumuz Birleşik Mücadele Güçleri (BMG) de 1 Mayıs’a yönelik bir kampanya başlatmış durumdadır.

BMG’nin “Emeğimiz ve Özgürlüğümüz İçin Her Yer 1 Mayıs Her Yer Direniş” şiarıyla başlattığı kampanya, işçi ve emekçilerle daha fazla temas etmeyi, daha yaygın ve etkin bir kitle çalışması ve örgütlenme yaratmayı önüne hedef olarak koymuştur.

BMG, 1 Mayıs çalışması boyunca bir yandan birleşik mücadele fikriyatını geniş emekçi kitlelere taşırken diğer yandan güçlü, kitlesel ve birleşik bir 1 Mayıs’ın örgütlenmesini önüne koymuştur.

Birleşik Mücadele Güçleri, bir yandan 1 Mayıs gününe yönelik tartışmaları yürütürken enerjisini esas olarak 1 Mayıs çalışmasının örgütlenmesine harcama yaklaşımı belirlemiştir. AKP-MHP faşist iktidarının pandemiyi gerekçe yaparak 1 Mayıs’ı yasak parantezine alma çabasına karşı İstanbul, Adana, İzmir ve Ankara’da her yerde 1 Mayıs’ı kutlama ve direnişi büyütme çağrısı yapacaktır.

Partizan olarak 1 Mayıs çalışmalarımızın önemli odaklarından biri de BMG olacaktır. Kendi çalışmalarımızla BMG çalışmaları arasında doğru bir korelasyon sağlamak her iki faaliyetin daha güçlü ve verimli geçmesini de beraberinde getirecektir!

Partizan olarak belirlediğimiz pilot bölgelerde gerek kendi gerekse de BMG ile birlikte etkin bir A/P çalışması, yaygın bir kitle faaliyetiyle işçi ve emekçilere, 1 Mayıs’ta AKP-MHP faşist iktidarından hesap sorma ve taleplerini dile getirme çağrısı yapacağız!

Pandemi bahanesiyle sermayeye kıyak emekçiye daha fazla sömürüyü reva gören faşist iktidara karşı mücadele parolamız; “Her Yer 1 Mayıs Her Direniş” olacaktır!

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu