GüncelManşet

1 MAYIS’TA ALANLARA!

EMPERYALİZMİN TAŞERONLUĞUNA DA TAŞERONLAŞMAYA DA HAYIR!

İşçi sınıfının uluslararası BİRLİK, MÜCADELE ve DAYANIŞMA günü 1 MAYIS yaklaşıyor. Her 1 Mayıs’ta olduğu gibi, 2013 1 Mayıs’ında da ülkemiz ve bütün dünyada işçiler, emekçiler, ezilen halklar, güçlerini birleştirerek; on binler, yüz binler, milyonlar halinde alanlara çıkacak. Sömürü ve savaşın kaynağı sermayeden hesap soracak. Güncel ve geleceğe dair taleplerini dile getirecek, sınıfın düzenine olan özlemlerini haykıracak.

Emekçilerin en temel yaşamsal değerleri için sokağa çıkmalarını TERÖR diye niteleyen emperyalizmin yerli uşakları yani şimdiki temsilcisi AKP hükümeti tutuklama furyası ile en küçük aykırı bir sesi dahi yok etmeye çalışıyor.

Ama işçi sınıfı taleplerini haykırmaktan, sokağa çıkmaktan ve bedel ödemekten KORKMADI, KORKMUYOR, KORKMAYACAK DA!

Sermaye ve uşakları taleplerimizi ne kadar TERÖRİZE etmeye çalışsa da milyonuncu kez EN İNSANİ, EN YAŞAMSAL taleplerimizi haykırıyoruz.

Tüm emekçilere sesleniyoruz:

* İş cinayetlerinin son bulması için mücadele edecek, ÖRGÜTLENECEĞİZ!

* İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılması için mücadele edecek,

ÖRGÜTLENECEĞİZ!

* Taşeronlaşma ve kayıt dışı ekonominin engellenmesi için mücadele edecek,

ÖRGÜTLENECEĞİZ!

* Örgütlenmenin önündeki tüm engellerin kaldırılması için mücadele edecek,

ÖRGÜTLENECEĞİZ!

* Sendikal örgütlenmede baraj sisteminin yok edilmesini için mücadele edecek, ÖRGÜTLENECEĞİZ!

* Kadın emeği sömürüsündeki çifte standardın son bulmasını, işyerindeki mobing ve cinsel tacizlerin cezalandırılması için mücadele edecek, ÖRGÜTLENECEĞİZ!

* İşsizliğe karşı mücadele edecek, ÖRGÜTLENECEĞİZ!

* Kiralık işçi düzenlemesinden vazgeçilmesi için mücadele edecek,

ÖRGÜTLENECEĞİZ!

* Kıdem tazminatı hakkımıza dokunulmaması için mücadele edecek,

ddsbÖRGÜTLENECEĞİZ

* 4/C ve benzeri uygulamalardan vazgeçilmesi için mücadele edecek,

ÖRGÜTLENECEĞİZ!

* İşsizlik Sigortası Fonu’nun işsizler için etkin kullanılması için mücadele edecek,

ÖRGÜTLENECEĞİZ!

* Sağlık ve sigorta haklarımızdaki mağduriyetin giderilmesi için mücadele edecek, ÖRGÜTLENECEĞİZ!

* Asgari ücretin insan onuruna yakışır olması, bölgesel asgari ücret uygulamasının gündemden kaldırılması için mücadele edecek, ÖRGÜTLENECEĞİZ!

* Anti-demokratik yasaların değiştirilmesi için mücadele edecek,

ÖRGÜTLENECEĞİZ!

* 2B yasasının etkilediği orman köylülerinin sorunlarını dile getirecek,

ÖRGÜTLENECEĞİZ!  

* Özelleştirmelerin son bulması için mücadele edecek, ÖRGÜTLENECEĞİZ!

* Yoksul emekçi mahallelerimizde, barınma hakkımıza yönelik “Kentsel Dönüşüm” saldırısı karşısında mücadele edecek, ÖRGÜTLENECEĞİZ!

* İmhaya, inkâra, asimilasyona karşı başta Kürt ulusu olmak üzere tüm ezilen ulus ve milliyetlerin, mezheplerin demokratik talep ve haklarını savunmak için mücadele edecek, ÖRGÜTLENECEĞİZ!

Bu taleplerimiz doğrultusunda; işçi sınıfı ve emekçilerin kazanılmış tüm haklarına saldıran, başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’da emperyalist efendilerinin taşeronluğuna soyunan TC’nin ve sözcüsü AKP hükümetinin soygun, talan ve zulüm politikalarına karşı 1 Mayıs’ta isyanımızı haykıralım, gücümüzü gösterelim, meydan okuyalım!

1 Mayıs’ta alanlar taleplerimizle, sloganlarımızla inlesin!

BİRLİK MÜCADELE ZAFER!

BİJİ YEK GULAN! YAŞASIN 1 MAYIS!

 

Devrimci Demokratik Sendikal Birlik

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu