GüncelManşet

1 Mayıs; Son sözü her zaman direnenler söyler!

Devlet, bu yıl Taksim’deki çalışmaları gerekçe göstererek 1 Mayıs’ı engellemeye çalıştı. İşçilerin, emekçilerin, ezilen yoksul halkımızın direniş ve mücadele günü olan 1 Mayıs’ı yasaklayarak engel olacağını düşündü.

Egemenler, işçi ve emekçilerin; taşeronlaşmaya, sendikasızlaştırmaya, kadın cinayetlerine, gençliğin geleceksizleştirilmesine karşı “Her yer Taksim Her Yer Direniş” şiarıyla İstanbul’un birçok yerinde; sokak sokak, barikat barikat 1 Mayıs’ın kızıllığıyla direnişi büyüttü. Kolluk güçlerinin müdahale ettiği her yerde, başta devrimciler olmak üzere polise sloganlarıyla, sapanlarıyla, taşlarıyla ve o an ellerinde ne varsa karşılık verdiler.

Saatlerce süren çatışmalar Tarlabaşı’ndan-Şişli’ye, Şişli’den Çağlayan’a, Çağlayan’dan Okmeydanı’na birçok mahalle ve sokağa yayıldı. TC başbakanı R.T. Erdoğan bir gün öncesinden “işçiler alana gelmeyecek, gelenlere de gereken cevabı vereceğiz” diyordu.

Ancak gereken cevabı, işçi ve emekçilerden saat 09.00 itibariyle almaya başladı. Partizanlar da buldukları bütün alanlarda polisin engellemesine karşı önder yoldaş İbrahim Kaypakkaya’nın direniş ruhuyla yedi saat boyunca aman vermedi. Dağınık ya da toplu, nerede kolluk güçleriyle karşılaşılmışsa Partizanlar, işçilerin/emekçilerin, kadınların öfkesi olup kolluk güçlerinin üzerine yürüdü.

Devletin ve burjuva-feodal medyanın anti-propagandasına karşın 1 Mayıs’a katılım Erdoğan’ın dediği gibi olmadı. İşçi ve emekçiler Taksim’e girmek için barikatları zorladı. Yedi saat boyunca atılan gazlara, plastik mermilere, tomalara karşı direniş son dakikasına kadar bıkmadan usanmadan devam etti.

Sabah saat 09.00’da Profilo Alıveriş Merkezinin (PAM) olduğu sokakta, polisin saldırısıyla meşru savunma hakkını kullanan devrimcilerle birlikte biz de Partizanlar olarak 1 Mayıs alanına yürümeyi zorladık.

 

son sozu direnenler soyler2TKP/ML Militanlarından Eylem

Çatışmalar Profilo alışveriş merkezinin olduğu üç ayrı sokakta saatler geçtikçe büyüdü. Sayıları 200’ü bulan Partizanlar düşmanın saldırısına karşı sloganlarıyla, sapanlarıyla ve taşlarla direnerek karşılık verdi, barikatkar kurdu. Saat 13.00’e kadar ilerleyemeyen düşman çılgına döndü.

Ayrıca saat 09.30 gibi TKP/ML militanları bulundukları sokaklara Komünist önder İbrahim Kaypakkaya’nın katledilişinin 40. yılı ile ilgili iki ayrı noktaya TKP/ML imzalı pankart astı. Eylemlerin olduğu sokaklarda havai fişek ve ses bombası kullanıldı.

Militanların pankart asma eylemleri, ıslıklarla ve zılgıtlarla karşılandı. TKP/ML militanlarının çatışmaya katılmasıyla kitlenin coşkusu görülmeye değerdi.

Bulunduğumuz sokaklarda siperdaşlarımızla birlikte, biz Partizanlar ve militanlar alandan çekilinceye kadar barikatların başında marşlar söyledik, sloganlar haykırdık.

Militanlar çatışmanın yaşandığı sokaklara “Kızıl ordu TİKKO Katillerin Peşinde”, “Yaşasın Partimiz TKP/ML Halk Ordusu TİKKO”, “Yaşasın 1 Mayıs”, “Biji Yek Gulan” vb. çok sayıda imzayı duvarlara nakşettiler.

Çatışmanın sürdüğü sokaklarda, binalardaki ev sakinlerinden devrimcilere limon, su vb. yardım edenler oldu. Devrimciler bu yapılan yardımlara karşı alkışlarla ve sloganlarla yanıt verdi. Saat 14.00’e kadar Profilo bölgesinde direnen eylemciler kendi inisiyatifleriyle buradan çıkarak Okmeydanı’na yürüyerek geçtiler.

Burada diğer siperdaşlarla birlikte saat 16.00’ya kadar çatışan Partizanlar kendi kararlarıyla dağıldılar. Okmeydanı’nda da sabah 10.00’da başlayan çatışmalarda Partizanlar 16.00’ya kadar direnişi ve mücadeleyi büyüttü.

 

1 Mayıs büyük bir direniş ve mücadeleyle kutlandı

Bizler bu direniş ruhunu, ezilen yok sayılan, emeği görülmeyen, her gün sokak ortalarında katledilen kadınlardan alıyoruz. Bizler, bu direniş ruhunu; her gün iş cinayetlerinde katledilen işçi kardeşimizin alınterinden alıyoruz.

Bizler, bu direniş ruhunu evine ekmek götürmek için taşeron şirketlerde çalışan evi, sokağı, mahallesi yıkılmayla karşı karşıya olan emekçi halkımızdan alıyoruz. Bizler bu mücadele ve direniş ruhunu ser verip sır vermeyen komünist önder İbrahim Kaypakkaya’dan alıyoruz.

Tüm halkımızı, direnişimize ortak olmaya örgütlü mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz!

Tüm yoldaşları 1 Mayıs’ın coşkuyla selamlıyorum.

 

Yoldaş senin adın önde

kalmayacak kanın yerde

Kızıl bayrak dikeceğiz

çarpıştığın tepelere

 

(İstanbul’dan bir Partizan)

 

[widgetkit id=67]

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu