GüncelManşet

Ankara’da atölye çalışmaları sürüyor

Ankara: Katledilişinin 40. yılında İbrahim yoldaşı andığımız kampanya faaliyetimize Ankara’da da başladık.  İbrahim Kaypakkaya’nın temel düşüncelerini daha iyi kavrayabilmek,  güncelde yaşatabilmek ve de daha fazla devrimcileşebilmek amacıyla kurduğumuz ve içe dönük olarak planladığımız atölyeler çalışmalarını sürdürüyor.

Kampayamızın içe dönük bu kısmında İbrahim Kaypakkaya ve Ulusal Sorun, Kemalizm, İşçi Sınıfı, Halk Savaşı başlıklı dört atölye kurduk. Her bir atölyemizin 14 Nisan’dan başlayarak sıra sıra çalışmalarını aktaracakları ve üzerine tartışmalar yürüteceğimiz söyleşiler yapma kararı aldık. İlk söyleşimize 14 Nisan Pazar günü “İbrahim Kaypakkaya ve Ulusal Sorun” atölyemizle başladık.

Atölyeden yoldaşlar, çalışmalarını “Lenin’de Ulusal Sorun”, “İbrahim Kaypakkaya’nın yaklaşımı ve tespitleri” ve “Ulusal Sorunda güncel gelişmeler” başlıklarıyla üç kısımda sundular.

 

Lenin’de ulusal sorun

Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı ilkesi ve ulus kavramına dair belirlemelerinin ardından “ezilen ulusun ulusal özlemlerine sınıf penceresinden bakmak  ve ezilen ulus burjuvazisinin gerici isteklerine karşı dikkatli olmak gerektiği”  vurgulanırken ezilen ulusun tam hak eşitliği ve sınıf hareketinin ilerleyişi için destekleyeceğimiz bu ulusal özlemlere duyarsız kalmamamız, beylik sözlerle yetinmememiz ve hatta bu sorun için savaşmamız gerektiği, aksi taktirde Proleterya Enternasyonalizm’den bahsedemeyeceğimiz Lenin’den yapılan alıntılarla açıklandı. UKKTH’de “pratik” sorununa dair yürüttüğümüz bu tartışmalar, Lenin’in Rosa Luxemburg’a olan eleştirileri ve Hollanda’nın birinci paylaşım savaşı sırasında Hindistan’a yönelik olarak “UKKTH” ilkesiyle temellendirdiği işgalin tartışılmasıyla devam etti.

 

2013 Newrozİbrahim yoldaş ve Kürt Ulusal Sorunu

Söyleşimizin ikinci kısmında, ulusal sorunda on yıllardır süren suskunluğu bozan ve komünist ideolojiyi ülkemiz topraklarına uyarlarken, esasta Ulusal Sorun özelde ise Kürt Ulusal Sorunu’nu temel hatlarıyla ortaya koyan İbrahim yoldaşın düşüncelerini tartıştık.

Yoldaşın Şafak Revizyonistleri şahsında (ama daha genel bir kesimi kapsayan) eleştirileri ve komünist hareketin teorik-pratik değerlendirişi sunuma rengini verdi.  Kürt ulusal sorununda halk ve ulus kavramları / ulusal hareketlerin demokratik muhtevaya sahip (Türk egemen sınıflarının ulusal imtiyazlarına karşı ezilen ulusun bütün sınıflarının topyekün giriştiği mücadele…)  istekleri ile Kürt burjuvazisi ve küçük toprak ağalarının kendi sınıf ihtiyaçlarından doğan gerici isteklerine bakışımız / ulusların kendi kaderini tayyin hakkı, bunun kayıtsız şartsız desteklenişinin pratikte karşılığı ve elde edilen ayrılma hakkında komünist hareketin sınıf hareketinin ilerletip, ilerletmemesine göre ama kesinlikle ayrılma hakkının kullanılmasına engel olmayacak biçimde kendi tavrını belirleyip, propaganda yürütümesi (birinci bölümde tartıştığımız Sovyetlerin Finlandiya sorunana dair yaklaşımı da tartışmalarımızı derinleştirdi) gibi temel konularlar tartışmalar yürütüldü.

 

Kürt ulusal sorununda güncel gelişmeler ve İbrahim ışığında safımız

Son yıllarda belirginleşen ve genel seçimlerdeki tavrımızla daha da ilerleyen Kürt ulusal sorunu konusundaki yönelimimizi; sorunun geldiği boyut, MLM’nin yaklaşması gereken hat ve İbrahim yoldaşın düşüncelerini pratikte hayata geçirmek iradesi olarak tartıştığımız bu bölümde son yıllarda içimizdeki şovenizme karşı verdiğimiz mücadeleyi ve burdan doğru sorunla, ulusal hareketle olan ilişkilenmemizi konuştuk.

 Lenin’de tartıştığımız ulusal soruna karşı pratik meselesini ve İbrahim’in çizdiği ve de Kürdistan’da  uygulamaya başlattığı pratiği yaşatmanın, geliştirmenin öneminin günümüzde geldiği anlamları bu bölüme rengini verdi. Öcalan’ın Newroz’da açıklanan mektubuyla daha da ilerleyen “barış” süreci de yoğun tartışmalarla değerlendirildi.

ibrahim-kaypakkaya-38-olum-yildonumunde-anildi-7911Bugün bütün devrimci-yurtsever nüveleri barındıran hareketler için devletin tasfiye amacının var olduğu ve ulusal hareketin de kurulduğu günden bu yana bu tehlikeyi “ulusal hareket” olmasından kaynaklı daha yoğun yaşadığı, son süreçte de bunu çok daha yakıcı yaşadığı/yaşayacağı bir gerçek olarak dururken,  “tasfiye tasfiye” diye tutturmaktan ve yıkıcı eleştirilerden uzak durarak, yukarda bahsettiğimiz geçekliğin bilinciyle dostu doğru çizgiye çekmeye çalışmak ve ulusal hareket cephesinden silahlı mücadele/ulusal sorunun nihai çözümü noktasındaki bilimsel olmayan açıklamaları konusunda eleştirilerimizi yapmanın öneminden bahsettik. 

Ancak ulusal hareketin tavrını değerlendirirken Kürt burjuvazisinin istemleri noktasında gerçekleşecek pazarlıkların, uzlaşmaların olası olduğunun unutulmaması, istemediğimiz/doğru bulmadığımız ama bizden “bağımsız” gelişebilecek süreçlere hazırlıklı olmanın önemi de önemli vurgulardan bir tanesiydi. 

 

İlk söyleşimizle, atölyelerimizin İbrahim yoldaşın temel düşünceleri noktasındaki eksikliklerimizi gidermek, canlı bir tartışma ortamı oluşturmak ve günceli kolektif bir şekilde yakalamak açısından çok önemli olduğunu gördük. Diğer atölyelerimiz de ilerleyen haftalarda söyleşilerini gerçekleştirecek.

 

 

 

 

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu