Gençlik

Antakya’da Gençlik…

Suriye Meselesi’nin Antakya’daki Gençlik Üzerindeki Etkileri

Tüm dünyada halk gençliğinin kıpırdandığı bir süreçten geçiyoruz. Antakya’da da gençliğin sisteme karşı kıpırdanmaları mevcuttur. Suriye meselesi Antakya’daki gençliğin politikleşmesini sağladı diyebiliriz. Yine Suriye gündemi gençliğin geleceğe olan kaygılarının artmasına neden oldu. Nitekim bunu burada gerçekleştirilen eylemlerde de gördük. Mesela 1 Eylül’de gerçekleştirilen eyleme 10 binlerce kişi katıldı. Armutlu mahallesinde gençlik polise karşı devrimcilerle birlikte direndi. Her ne kadar gençlik yozlaştırma politikalarından etkilense de devrimcilere sempati ile yaklaşır oldu ve sisteme karşı öfkelenmeye başladı.

Hal böyle olunca devlet gençliğin bu öfkesini, gelenekleri belli olan katliamların, ırkçılığın, faşizmin adı olan İP, CHP gibi kendi muhalefetine kanalize ederek bastırmak istemiştir. Mesela İP’ in burada düzenlemek istediği eylemleri yasaklayarak İP’i gençliğe sempatik göstermeye çalışmıştır.

Nitekim burada daha önce belli bir faaliyeti bulunmayan İP buraya özel önem verip burada çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Devrimciler burada gençliğe önderlik etme noktasında eksik kalmıştır.

Devletin baskı ve asimile politikasından dolayı gençliğin içinde bir milliyetçilik duygusu ve bir yozluk gelişti. Devletin Nusayrililer üzerindeki baskı ve asimile politikaları gençlikte ”Esad giderse bizim sonumuz olur” düşüncesini geliştirdi.

Gençlikte devlete karşı bir öfke birikmiş durumda. Biz bu öfkeyi sisteme karşı yöneltmek için farkındalıklarımızı artırıp, emek vermeye çalışıyoruz. Liseli gençlik arasında TC’nin savaş politikalarını teşhir ediyoruz. Nusayrilerin durumunun Esad’a bağlı olmadığını ve bizi kurtaracak tek şeyin halkın öz gücü olduğunu dillendiriyoruz.

Devlet burada valilik eliyle devrimcilerin düzenlemek istediği her eylemi yasaklıyor. Sisteme karşı öfke kıvılcımları mevcut.

Bizlerin görevi devletin baskı ve asimile politikalarına karşı gençliği kendi saflarımızda örgütlemek ve gençlikteki öfkeyi demokratik devrim mücadelesine kanalize etmektir.

Antakya’dan Liseli YDG

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu