Kadın

Eme(K)adın

Kadın emeğinin görünmez kılınması, değersizleştirilmesi, düşük ücrete mahkum edilmesi 2-3 Şubat’ta gerçekleştirdiğimiz kurultayımızın konu başlıklarından biri idi ve burada bir kampanya örgütleme kararı almıştık. Keza 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün temel gündemi olarak belirlediğimiz emeğe dönük saldırıları ele almamız, bu kampanyanın ön adımları olmuştur.

Şimdi sıra kampanyamızı örmekte! Kadın emeği içerisinde de “güvencesiz emek” başlığı altında, iki aşama ve iki yönlü ele alacağımız kampanyanın hedef ve amacı; kadın emeğinin niteliğini kavramak ve etki alanımızda bulunan kadınlara bu niteliği kavratmak olacak. Bir örgütlenme kampanyası olarak ele alacağımız kampanyanın şiarı “Emek(K)adın” olacak. (Ana tema bu olmasına rağmen şiar daha da geliştirilecek.)

Kampanyayı içe ve dışa dönük olarak iki yönüyle ele alacak ve hem kadın faaliyetçilerin konu ile ilgili derinleşmesini hem kampanya aracılığı ile çevremizdeki kadınların bilinçlendirilmesini hem de çemberimizi genişletecek örgütlenmeyi hayata geçireceğiz.

İki aşama dediğimiz; hazırlık ve kampanya aşamaları olacak. Hazırlık aşamasında ilk işimiz hedef alan belirlemek ve alanı tanımak için program çıkarmak olacak.

Örneğin; bulunduğumuz ve çalışma yürüteceğimiz alan emekçi bir semt. Burada kaç kadın var, kadınların meslekleri neler, okuma-yazma oranları vs. bunları belirleyecek araçlarla (anket, imza föyü vs. ) ilk adım olarak kadınlara gideceğiz.

Mümkün mertebe buralarda toplantılar örgütleyip böyle bir kampanya yapacağımızı anlatıp, öneriler ve süreci birlikte örmenin planlarını yapacağız.

Bu süreçte önemli bir gündem maddesi olarak, kadın emeği üzerine araştırma-inceleme yapan akademisyen, yazar, öğretim görevlisi, sendikacı, gazeteci ile ilişkiye geçmek olacak.

Ayrıca güvencesiz emeğin konu başlıkları altında kurultayda yaptığımız gibi çalışma atölyeleri oluşturup, konu üzerine derinleşme çabasında olacağız.

1 Mayıs çalışmalarına yoğunlaşacağımız Nisan ayında gerçekleştireceğimiz tüm çalışmalarımızda bu konuyu gündemleştirecek, tüm eylem, etkinliklerimizi bu başlık altında öreceğiz. 25 Mart ile 30 Nisan olarak belirlediğimiz bu aşama, alan çalışmalarımızı özetleyen, değerlendiren yazılar hazırlayarak sona erecektir.

İkinci aşama olan kampanya aşaması ise 1 Mayıs’ta başlayacak ve 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi’nin yıldönümünde sona erecek. Hazırlık aşamasındaki enerjimizi 1 Mayıs’ta görünür biçimde alana taşıyacağız. Konu ile ilgili görselliklere de ağırlık verip, 1 Mayıs’ın kampanyamızın startı olduğu gerçekliğiyle alanlarda olacağız.

Ardından bulunduğumuz tüm alanlarda; semtler, üniversiteler vs. bu konu ile ilgili etkinlikler örüp, kampanyamızın görünür hale gelmesi için çaba harcayacağız. Bu süreçte iletişime geçtiğimiz akademisyen, yazar vd. de katılacağı etkinlikler düzenleyerek konu ile ilgili hem bilinçlendiren hem de kampanyamızı görünür kılan etkinlikler düzenleyeceğiz.

Kampanyamızın finalini yapacağımız 15-16 Haziran tarihlerinde eş zamanlı, alanların gerçekliğine uygun biçimde mutlaka sokağa çıkacağımız eylemler örgütleyeceğiz.

Kampanya ile ilgili üzerinde duracağımız alanları şöyle belirledik: Ev işçiliği, eve iş alma, merdiven altı atölyelerde yapılan çalışma, mevsimlik işçilik ve de özellikle üniversitelerde yoğunlaşacağımız çağrı üzerine ve part-time çalışma biçimleri…

Konular, alan gerçekliklerimize göre bu kapsamda belirlenecek. Kampanyamız 15-16 Haziran’da sonlanacak, ancak bu kampanyayı da bir ön çalışma şeklinde ele alacağız. Devamında Eylül-Ekim aylarında güvencesiz emek üzerine bir çalıştay örgütleyeceğiz.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu