Güncel

Görüntü yasağı genelgesine karşı #BuradayızKayıttayız

Ortak metin ile genelgeye karşı açıklama yapan ve #BuradayızKayıttayız diyen belgeselciler, aktivistler, gazeteciler ve belgesel fotoğrafçılar, kamusal alanda görüntü alınmasına yasak getiren genelgeyi kabul etmediklerini dile getirdi.

Belgeselciler, aktivistler, gazeteciler ve belgesel fotoğrafçılardan 100 kişi, “Emniyet” Genel Müdürlüğü’nün kamusal alanda görüntü çekilmesini yasaklayan genelgesine karşı bir ortak metin ile açıklama yaptı.

100 kişi ile yedi kuruluşun imzasının bulunduğu açıklamada, eylemlerde çekim yapılamaz olursa polisin şiddetinin artacağını, belgelenemediği için bu tür durumlardaki cezasızlığın önlenemeyeceğini ifade etti.

“Emniyet” Genel Müdürlüğü imzalı 27 Nisan 2021 tarihli genelge ile görevi başındaki polisin ses ve görüntü kaydının alınmasının özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ve paylaşılması anlamına geleceği ileri sürüldü. Bu durumlarda “ses ve görüntü kaydı alanlara fırsat verilmemesi, eylemin niteliğine göre kayıt alan kişilerin engellenmesi ve hatta adli işlem yapılması gerektiği hususunda” kolluk güçleri görevlendirildi.

“Genelge Anayasa’ya ve kanunlara aykırı”

Kampanyanın açıklamasında, genelgeyi reddettiklerini ifade ettiler:

“Dünya, kolluk kuvvetlerinin şiddetini azaltmak ve kontrol altında tutmak amacıyla, caydırıcı olması umularak polis kameralarından elde edilen görüntülerin dahi herhangi bir izne ihtiyaç duyulmadan kamunun erişimine açılmasını tartışırken biz aksini amaçladığı aşikar olan bu uygulamayı kabul etmiyoruz.

“Her şeyden önce ‘Kişisel verilerin korunması ilkesi’, kamusal alanda kamu gücünü kullanma yetkisi olan kolluk kuvvetleri için uygulanabilir nitelikte değildir.

“Genelge bu hali ile Anayasaya ve kanunlara aykırılık içeriyor. Anayasa bir bütün olarak ele alınır ve anayasanın 26. (Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti), 27. (Bilim ve Sanat Hürriyeti) ve 28. (Basın Hürriyeti) maddeleri varken “genelge” ile ifade özgürlüğü engellenemez.

“Basın yayın araçları suç aleti değildir. Herkes haberleşme ve yayım araçlarından yararlanma hakkına sahiptir. Halkın haber alma ve olaylar hakkında bilgi ve kanaat sahibi olması hakkı vardır. Kimsenin görüş edinme hakkı sınırlandırılamaz. Özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması ilkesi esasen kamusal alanda kamu gücünü kullananları gözetmek amacıyla uygulanan bir ilke değildir.

“Sonuç olarak bu nitelikteki bir genelge; olası bir polis şiddetinin örtbas edilmesi için ve hatta böyle bir şiddetin teşvik edilmesine neden olabilecek (kamera kaydının engellenmesi ve görüntü almak isteyen meslektaşlarımızın anayasal hakları yok sayılarak gözaltına alınmasına ortam hazırlayacak) özelliktedir ve hukuka aykırıdır. Kişisel verilerin korunması hakkının gerekçesi olarak sunulamaz.

“Tüm bu nedenlerle Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan bu genelge bizim açımızdan yok hükmündedir.”

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu