Manşet

Gülsuyu’nda Kentsel dönüşüm(Yenilendi-video)

 1. Gülensu:  Uzunca bir zamandan bu yana mahallemizde yapılması planlanan, “kentsel dönüşüm” mahalle halkı tarafından toplantılar yapılarak tartışılmaya devam ediyor.

  26 Mart Salı günü akşam saat:19.00’da  Gülensu Son Durak’ta  bulunan Çamlık Kahvehanesi’nde Gülensu-Gülsuyu Güzelleştirme Derneği ve Gülsuyu Derneği tarafından düzenlenen toplantıda Maltepe Belediyesi ile yapılan görüşmelerde dile getirilen 16 ilkesel taleple mahalle halkına aktarıldı. Mahalle halkının yoğun katılımı göze çarparken, ilgi bir o kadarda fazlaydı. Yapılan konuşmalara  toplantıya  katılanlar alkış tuttu.

  Toplantıda bir konuşma yapan Hasan Sert ilk olarak örgütlü hareket etmesine vurgu yaparak mahallemizin şimdiye kadar yıkılmamasının asıl nedeninin birlik olmasından dolayı olduğunu  vurguladı. Sert daha sonra bu birliğin bozulmaması ile mahalle üzerinde oynanan oyunların mahalleyi bölemediğini söyledi.

   Güzelleştirme Derneği Başkanı  Ali Şengül  ise yaptığı konuşmada toplantının neden yapıldığını belirtti. Mahallede yapılan toplantılara ara verildiği anda bir dedikodu yapılarak mahalle halkının umudunu kırmaya dönük saldırıların yaşandığını belirten Şengül, her defasında toplantı yaparak halkın hafızasını güncelleyeceğiz, dedi.  

  Maltepe belediyesine iletilen Gülensu-Gülsuyu mahallelerinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sürecine ilişkin 16 talepleri şöyle;

  gulensuPlan; Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinin mevcut sınırlarının tamamını içeren bir plan olmalı. Mevcut mülkiyet durumuna bakılmaksızın bütüncül bir planlama anlayışı esas alınmalıdır.

   

  Yapılacak uygulama imar planı; 1/5000 ölçekli nazım imar planında belirtildiği gibi mahallede yaşayanların planlamadan sonrada mahallede yaşamaya devam etmesi ve mahallede kalmasının ekonomik, sosyal ve kültürel koşullarının sağlanması amaçlanmalıdır.

   

  Yenilenmenin TOKİi mantığı ile değil; mahallenin ekonomik ve sosyal durumu gözetilerek, doğal sürece yayılarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

   

  Sorunlu( şahız arazisi, hazineye ait olan orman arazisinde yer alan, dere yatağı içinde olan v.d) diye tanımlanan alanlarda yaşayanların olası mağduriyetlerinin planlama alanı içinde çözülmesi amaçlanmalıdır.

   

  Bu tür alanlarla ilgili çözüm önerilerinde; mahallede yaşayanların sosyo-ekonomik koşulları da göz önüne alınarak, bölgede yaşayanların lehine kararlar alınması konusunda gerekli özen gösterilmelidir.

   

  Dere koruma bandı ile ilgili, yetkili kurum ve kuruluşlarla birlikte yapılacak bilimsel çalışmalar sonucu çıkacak koruma mesafeleri belirlenmelidir.

   

  Sorunlu alanda bulunanların durumu nihai çözüme kavuşmadan ve rızaları alınmadan hiçbir uygulama yapılmamalı.

   

  g.g.g dernegiUygulamalar imar planında bölgenin arazi yapısına göre ada ve parsel bazlı çözümün ikine de hak tanınmalı; hiç kimse birini seçmeye zorlanmamalı.

   Sorunlu alanların dışında mülkiyeti belediyede olup tapusunu alamayan tapu tahsis belgeli,2000 TL,lik banka makbuzu olan,1990 yılından bu yana mahallede oturup hiçbir güvencesi olmayan ama hak sahibi olan mahallelinin tapularını alabilmesi için metrekare fiyatlarının 2004 yılı nazım imar planı döneminin oranlarına göre hesaplanmalı.

   

  Uygulamadan doğacak  yer  fazlalıklarının ranta açılmadan mahallelinin ortak kullanımına uygun tesisler şeklinde mahalleye kazandırılması ve koşullar oranında sosyal konut projeleri ile mülk sahiplari dışında yaşayanların kullanımına açılmalı.

   

   Toplu uygulamalarla önerilen emsal artışları, mevcut nüfüs yapısını dikkate alarak yapılmalı, yoğun bir nufus artışına yol açmamalı.

   

  Yenileme sonrası doğacak ekonomik yüklerin  mahalleliyi zorunlu bir göçe zorlamaması için belediye ve ilgili kurumların gerekli hassasiyeti göstermesi ve bu konularda katkı sağlaması.

   “Ankara yapı kooperatifi” arazisinin mahalle sınırları içinde sayılması.

  Uygulama imar planı yapılırken şeffaf ve yerinde tespitlerle yapılması,sürecin kendisi belediye mekanından ziyade mahallenin fiziki ortamında şekillenmesi.

   

  Planlama süreçleriyle ilgili yapılacak tüm toplantılar ve görüşmeler (mahalleli,meslek odaları,üniversiteler,sivil toplum kuruluşları  vs.) kayıt altına alınmalı,tutanaklarla belgelenmelidir.

   

   Planlama sürecinin katılımcılığı esas alan,toplantılardaki görüşleri dikkate alan bir biçimde şekillenmesine özen gösterilmelidir.

   

  Plan notları tartışılarak belirlenmeli; ileride aleyhte değişimlere uğramaması için bağlayıcı hükümler getirilmelidir.

 2. {youtube}http://www.youtube.com/watch?v=N9o0YaFfH14&feature=youtu.be{/youtube}
Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu