GüncelMakaleler

GÜNCEL |İdlip ve Çocukları Aç Ülke…

"Her zamandan daha fazla birleşik ve ortak mücadeleye, daha güçlü irade, kararlılık ve bilince ihtiyaç vardır. Çünkü AKP-MHP faşist yönetimi sadece Türkiye ve Kürdistan halklarının düşmanı değildir aynı zamanda Ortadoğu halklarının da düşmanı ve hedefi durumundadır"

Antakya’da çocuklarına ekmek götüremeyen bir babanın acı dolu feryatlar içinde yaşamına son veren eylemiyle sarsıldı medya…

Bireysel ve toplu intihar olayları dünden daha sık duyulmaya başladı. İşsizlikten bunalan, biriken borçlarından kaynaklı çaresiz kalan, açlık ve yoksulluktan kaynaklı nedenlerden dolayı yaşamlarına son verenlerin eylemleri altında İdlib’de TC devletinin çaresiz çırpınışlarına tanık olmaktayız.

AKP-MHP faşist yönetimi altındaki ülkede yaşam çekilemeyecek düzeydedir. Milyonlarca insan, açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşam mücadelesi vermektedir. Ülkeyi işsizler, açlar, çaresizler ordusu haline getiren AKP-MHP faşist diktatörlüğü hayali kahramanlık türküleriyle ülke dışında savaş politikasını sürdürerek ayakta kalmaya çalışmaktadır.

Suriye başta olmak üzere Libya’da işgalci-ilhakçı-yayılmacı politikasından vazgeçmeyen TC devleti, hem dışarıda hem de içerde soykırım politikalarını sürdürerek varlığını devam ettirmeye çalışıyor.

Yönettiği kitleleri bir yandan yalan, aldatma ve kandırmaca diğer yandan komşu ülkelere de asker ihraç ederek yanında tutmaya çalışmaktadır. AKP-MHP faşist yönetiminin halklara vereceği başka hiçbir şeyi olmayan TC devleti tarihten günümüze dek devam eden, temel-vazgeçilmeyen politikasını sürdürmeye çalışmaktadır.

Varlığı boyunca sürekli bir şekilde savaş kışkırtıcılığı ve hazırlığı yapmaktan bir an olsun vazgeçmeyen AKP-MHP faşist yönetimi, yüzbinlerle ifade edilen göçmenin yaratılması ve yaşatılmasında da başat rol oynamaktadır.

Bugün Türkiye’nin sorunlarına fazlasıyla mal olmuş işsizlik, yokluk, yoksulluğa eklenen milyonlarla ifade edilen göçmen sorunu temel bir sorun haline gelmiştir. İşgal ve ilhak ettiği her karış Suriye ve Kuzey Doğu-Suriye toprakları üzerinde devasa boyutta toplumsal sorunlar yaratıp, orta yerde çözümsüz bırakmaktadır. Parçası olduğu göçmen sorunlarıyla batılı ülkeleri tehdit edip daha fazla rant elde etmeye çalışmaktadır.

Ülkede işsizlik-açlık sorunlarının yaratıcısı olan AKP-MHP faşist yönetimi, ülke dışında da göçmenlik sorunları yaratmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülke ve Ortadoğu, dayanılamayacak boyutta patlamaya hazır bir bomba durumuna getirildi.

Açlık, çaresizlik, bunalım ve intihar günlük, olağan olaylar haline geldi. Doğayı tahrip edip tarihi eserleri-değerleri yakıp-yıkmaktan, sular altına gömmekten korkmayan AKP-MHP faşist yönetimi, TC tarihinin en fazla yıkım ve zulüm yaşatan diktatörlüğü olarak tarihe geçecektir. Akıl ve vicdanla konuşmaya çalışan küçük bir hak aramaya bile müsaade etmeyen, muhalif hiçbir canlıya yaşam hakkı bırakmayan diktatörlük, İdlib’te halkların kanını dökmekten, daha fazla sorun yaratmaktan başka bir şey yapmamaktadır.

İdlib’te Suriye rejimi tarafından yediği darbelerle diplomasi trafiğini hızlandıran Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’de hangi amaç için asker bulundurduğu haklılığını kimseye anlatamıyor ve aradığı ve istediği desteği bulamıyor.

ABD’nin her türlü askeri-teknolojik desteğine rağmen amaçladığı askeri üstünlüğü yakalamayan AKP-MHP faşist yönetimi, halkların desteğini her geçen gün daha fazla kaybetmektedir.

Komşularıyla “sıfır sorun” yaşama ve yaşatma politikası yerini komşularla kanlı sorun yaşamaya bıraktı. AKP-MHP tarafından sürdürülmeye çalışılan Kemalistlerin “dünyada sulh, yurtta sulh” politikası savaş-işgal ve kan politikasına çevrildi.

İttihat Terakki’den beri savaş-işgal-yayılmacı politikasından asla ödün vermeyen, bu politikayı büyük bir heves ve ihtirasla sürdürmeye yeminli AKP-MHP faşist yönetimine en büyük dersi verecek olan halkların birleşik devrim mücadelesidir.

 

Birleşik Mücadele Vazgeçilmezdir!

Bugün sadece Kürt-Türk ve diğer emekçi halkların birleşik mücadelesine ihtiyaç yoktur. Aynı zamanda Ortadoğu halklarının da birleşik mücadelesine yaşamsal düzeyde ihtiyaç vardır.

Her zamandan daha fazla birleşik ve ortak mücadeleye, daha güçlü irade, kararlılık ve bilince ihtiyaç vardır. Çünkü AKP-MHP faşist yönetimi sadece Türkiye ve Kürdistan halklarının düşmanı değildir aynı zamanda Ortadoğu halklarının da düşmanı ve hedefi durumundadır.

Yıkım ve sürgünün, göç ve açlığın en önemli yerinde ve ortasında AKP-MHP faşist yönetimi durmaktadır. Buna karşı mücadelenin birleşik bilinç ve ruhun yaratılmasına ve pratiğine her zamandan daha fazla ihtiyaç vardır.

Türkiye’de çaresizliğin yarattığı çıldırtan intiharların, Suriye ve Libya’ya kanlı göç yollarının yaratıcısı ve sürdürücüsü durumunda olan halkların ortak düşmanı AKP-MHP faşist yönetimidir. İntihar ve sürgünlerin toplumsal tablonun acı ve dramatik sorunları olmaktan çıkarılmasının yegane yolu her alanda her türlü mücadele araç ve yollarının kullanılması ve yürütülmesidir.

Bunun koşulları ve iradesi vardır. Bunu gerçekleştirecek olan halkların birleşik devrim mücadelesi ve onun kararlı özneleridir.

 

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu