Dünya

Hindistanlı Maoistlerden açıklama

H. Merkezi: Hindistan Komünist Partisi (Maoist)’in sözcüsü Abhay ve Hindistan Komünist Partisi (Marksist-Leninist)-Naksalbari’nin sözcüsü Krantipriya’nın yayımladığı ve iki partinin genel sekreterlerin imzasıyla açıklanan deklarasyonda dünya proletaryasının birlik, dayanışma ve mücadle günü olan 1 Mayıs vesilesiyle devrimci sorumluluk ve inançla iki partinin artık Hindistan Komünist Partisi (Maoist) adı altında tek partide birleştiklerini ilan etti.

Özgür Gelecek olarak yapılan açıklamayı yayınlıyoruz.

HKP (Maoist) ve HKP(M-L) Naxalbari Birlik Deklarasyonu
Hindistan Maoist Partilerinin Tek partiye dönüştüren Birliği Selamlıyoruz!

(Partilerin sözcüleri Abhay ve Krantipriya yoldaşlar tarafından basına yapılan açıklamadır)

Dünya proletaryasının Enternasyonal günü, şanlı 1 Mayıs vesilesiyle, büyük sorumluluk duygusu ve derin inançla HKP(Maoist)  ve HKP(M-L) Naxalbari’nin HKP(Maoist) olarak bilinecek tek bir partide birleştiğini deklere ediyoruz. Böylece, kendimizi dünya proletaryasının bir parçası olan Hindistan proletaryasının öncüsünü güçlendirerek Hindistan ve dünya proleter devrim davasına daha kararlıca adamışızdır. 


Maoist hareket 1967 büyük Naxalbari ayaklanması ile şekillendi.  Partimizin kurucu önderleri Charu Mazumdar ve Kanhai Chatterjee’den ilham alarak ve önderliklerinde,  binlerce kadro ve kitleler devrimci hareketi ilerletmek ve güçlü bir parti inşa etmek için pahası biçilmez yaşamlarını ortaya koydular. 

1970li yılların başındaki gerileme ve Charu Mazumdar yoldaşın şehadetinin akabinde, komünist devrimci güçler birçok gruba dağılmıştır.  Gerçek devrimci güçler kendi bölgelerinde hareketi tekrardan inşa etmek ve tüm devrimcileri bir parti çatısı altında birleştirmek için ciddi girişimlerde bulunmuşlardır.  Son kırk yılı kapsayan bu süreçte iki temel akımı temsil eden zamanın HKP(ML) (Halk Savaşı) ve HMKM (Hindistan Maoist Komünist Merkez) 21 Eylül 2004’e HKP (Maoist) olarak birlik sağlar. Bu işçi, köylü ve diğer ezilen kitlelerin uzun dönemi kapsayan, Hindistan’da yeni demokratik devrim savaşını yönetecek,  başarıya götürebilecek, ilerletebilecek ve sosyalizm ve akabinde komünizme taşıyacak bir merkez hedefine ulaşmada nitel bir sıçrama yaratmıştır. Aynı şekilde HKP(ML) Naxalbari tüm gerçek Maoist güçleri birleştirmek için, tasfiyeci K. Venu zamanın MRK, HKP(ML) (Merkezi Reorganizasyon Komitesi HKP (ML) ) ve KN Ramachandran önderliğinde Kızıl Bayrak  revizyonizmine karşı mücadele etmiştir. Bu sürecin bir neticesi olarak bu ki parti HKP(Maoist) ve HKP(ML) Naxalbari birleşmiştir, dolayısıyla partimiz HKP(Maoist) daha da güçlendirilmiştir. Bu birlik kuşkusuz, bir yandan ezilen kitlelerin egemen sınıf ve emperyalizme karşı Uzatılmış Halk Savaşında örgütlenilmesi ve diğer yandan, Marksizm-Leninizm-Maoizm’e ve partinin devrimci çizgisine bağlı kalarak revizyonist ve tasfiyecilere karşı kesintisiz mücadele ederek bütün gerçek Maoist güçler bir partide birleşebileceğinin, bu süreç ne kadar uzun olursa olsun, kanıtıdır. Partimiz farklı ML gruplar içersinde bulunan gerçek devrimci güçleri birleştirme görevini devam ettirecektir. Birleşmiş parti Marksizm-Leninizm-Maoizm’i rehber ideolojisi olarak kabul edip onu yükseltip, savunup ve üretkence uygulayarak kavrayışını derinleştirmiştir. Devrimci pratiğinin derslerini ve öğretilerini sürekli özetleyerek ve proletaryanın devrimci kesimlerinin ve dünya çapında mücadele eden halkların tecrübelerinden öğrenerek çizgisini ve pratiğini geliştirmektedir. 

Anti-feodal, anti-emperyalist Yeni demokratik devrimi gerçekleştirme görevini taşımaktadır.  Bu devrim,  kültürel devrimler yoluyla devam ederek sosyalizme ve sonrası komünizme  götürür. Ana içeriği silahlı tarım devrimi olan yeni demokratik devrim emperyalizm, feodalizmi ve bürokrat kapitalizmi hedef alır. Devrimin rotası uzatmalı halk savaşıdır. Feodalizm ve geniş kitleler arasındaki çelişki temeldir. Dünya düzeyinde emperyalizm ve ezilen uluslar ve halklar arasındaki çelişkinin baş çelişki olduğunu kabul eder. Bu dünyadaki diğer temel çelişkilerle yoğunlaşıyor. 

Gerçekleştirilen bu birlik HKP(Maoist)in Hindistan devriminin öncüsü olma rolünü daha iyi yerine getirebilme kapasitesini ilerletmiştir. Onlarca yıllık çetin mücadele,  binlerce komünist önder, kızıl savaşçı ve ezilen kitlelerin hayatının verilmesiyle, HKP(Maoist) Hindistan Halk Savaşının kızıl uslar ve kızıl siyasi iktidarlar, merkez ve doğu Hindistan’da Devrimci Halk Komiteleri şeklinde geliştirmiştir ve Halk Kurtuluş Gerilla Ordusu ve Halk Milis’leri tarafından korumaktadır. Bunu,  halka karşı savaş olan Yeşil Av  Operasyonunda yoğunlaşmış  olan saldırgan baskı kampanyalarına karşı mücadele ederek elde edilmiştir. Bu operasyonun parçası olarak on binlerce insan gaddarca katledilmiştir.  Cinayet, tecavüz, evlerin yakılması ve hasadın tahrip edilmesi, zorunlu göç ve birçok insanlık dışı uygulamalar yaygın.  Şimdi Hindistan devleti hava ve karada saldırıların aktif provasını yapmakta.  Fakat bu kanlı saldırıya rağmen uzun süreli halk savaşı dalga dalga ilerlemeye devam ediyor.  Hindistan yarımadasının batı kıyısında yer alan Batı Ghats’ın güney bölgelerinde yaptığı genişleme devrim ateşinin, Güney Asya’da emperyalizmin dayanağı Hindistan devleti yıkılana kadar yayılmaya devam edeceğinin kanıtıdır. 

Dünya çapında emperyalistler ve uşakları egemen sınıfları şiddeti azalmayan kriz içersine girince dünyada olumlu devrimci durum emperyalist dünyada sınıf mücadelesinin ve Maoistlerin önderliğinde halk savaşları ve ezilen ülkelerde diğer güçler tarafından anti-emperyalist mücadelenin daha da yoğunlaşmasına yol açmıştır. Hindistan’da  bir yandan, egemen sınıflar dört yüz bin katil güçlerini, devrimci alternatif olarak ortaya çıkan sınıf mücadelesinin yoğun devrimci sivil savaş düzeyinde olduğu ve ezilen geniş kitleleri devrime ve onun somutlaşmış şekli  olan Halkın Kurtuluş Gerilla Ordusu (PLGA)  ve  yeni demokratik durumun embriyonik şeklinde olmasına karşı merkez ve doğu Hindistan’da görevlendirmiştir. Batı Ghats bölgesinin askerileştirmesini hızlandırarak gelişen silahlı devrimci mücadeleyi ezmeyi amaçlamakta. Diğer yandan işçilere, köylülere, adivasilere, dalitlere, kadınlara ve diğer ezilen kitlelere zorla anti-halkçı küreselleşme politikalarını zorla uygularken, daha militan mücadelelere yol açmıştır. Parti bu olumlu durumu, devrimci hareketi daha üst seviyeye ilerletmek için ve enternasyonal görevlerini daha iyi yerine getirebilmek için kullanacaktır. Kitleleri yüz binlerce örgütlemek için  üstün bir çaba sarf edip, gerilla savaşını yoğunlaştırıp yaygınlaştıracak ve devrimci hareketin karşı karşıya olduğu kritik zorluklara göğüs gerebilecek ve yenmeye çalışacaktır. 

Hindistan ve dünya  halklarının büyük bir insanlık dışı dünya emperyalist sistemden kaynaklı  çoğunluğunun derin acı ve sefalet içinde yaşadıklarının, ve bu sistemin çevreye, dünyada yaşamın var olmasına yarattığı tahribatın bilinciyle ve komünizm davası için ve kanlarıyla boyanmış Kızıl Bayrak altında toplanan binlerce şehitlerin anısıyla, bu birliği devrimin güçlü bir silahı yapma andı içiyoruz. 

Ganapathy, HKP(Maoist)Genel Sekreteri
Ajith, HKP(M-L) NaxalbariSekreteri

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu