Makaleler

Hindistanlı Maoistlerin Nepalli Maoistler NKP-Maoist’e mesajı

31 Ağustos 2012

5 Nisan 2013 tarihinde, Hindistan Komünist Partisi(Maoist), yeni kurulan Nepal Komünist Partisi-Maoist’e geçtiğimiz yılın Ağustos ayı sonunda bir mesaj gönderdiği açıklandı. Bu mesajın ardından Nepal’deki yeni parti, 2013 başında kongresini gerçekleştirmiş ve Uzun Süreli Halk Savaşı’nın devrimci yoluna geri dönmemeye karar vermişti. Bu durum, yeni parti içinde devrimci yolun benimsenmesi konusunda yoğun bir mücadelenin devam ettiğine işaret etmişti. Bu mesajın içeriğinde, Hindistanlı Maoistlerin 2012 Ağustosun sonu itibariyle Nepal’de yaşanan olayları değerlendirmelerinde dikkatli oldukları kadar umutlu da olduklarına dair ifadeler yer almaktadır.

Hindistanlı Maoistlerin bu açıklamasının ardından elbette Nepal’de birçok gelişme yaşandı, ancak yine de aynı coğrafyanın Maoistlerinin Nepal’le ilgili değerlendirmelerinin önem taşıdığını düşünmekte ve ilgiyle okuyacağınızı umut etmekteyiz.

 

Nepal Komünist Partisi-Maoist’in kuruluşunu selamlıyoruz!

NKP-Maoist Başkanı Kiran’a

HKP(Maoist) MK olarak, Nepal devrimine ihanet eden oportünist ve neo-revizyonist önderliğe karşı uzun bir süre ideolojik ve politik mücadele yürüten, onlarla arasına sınır çeken ve ayrılarak yeni bir devrimci parti kuran size ve tüm MK üyelerinize NKP-Maoist saflarındaki herkese, en sıcak devrimci selamlarımızı gönderiyoruz.

Nepal Devrimi stratejik saldırı dönemine ulaştığında dahi Birleşik Nepal Komünist Partisi(Maoist) önderliği ulusal ve uluslararası süreci subjektif olarak değerlendirmiş, 2005 yılından itibaren partiyi kesintisiz bir şekilde teslimiyetçilikle parlamenterizm batağına saplayan yanlış taktik kararlar almıştır. Parti içinde egemen olan bu oportünist klik, Nepal halkının çıkarlarına ihanet anlamına gelen ve Yeni Demokratik Devrim’e büyük zarar veren 12 Maddeli Anlaşma, 8 Maddeli Anlaşma ve Geniş Kapsamlı Barış Anlaşması vb. içeren modern revizyonist tutum almıştır.

Yoldaş Kiran ve diğer devrimciler tarafından önderlik edilen BNKP(Maoist) içindeki devrimci fraksiyon, Nepalli ezilen kitlelerin çıkarlarına zarar veren bu neo-revizyonist duruşa karşı mücadele ortaya koymuş ve revizyonist önderlikten çeşitli aşamalarda kopmuştur. Merkez Komitemiz, gerçek devrimcilerin yeni-revizyonist önderlikten ve onun hatalı sağ oportünist çizgisinden ayrılmaya başvurmasını Nepal’deki devrimi ilerletecek ve Nepalli ezilen sınıfların ve tüm ezilen sosyal kesimlerin çıkarlarına hizmet edecek doğru adım olarak değerlendirmektedir. Merkez Komitemiz NKP-Maoist’in kuruluşunu selamlamakta ve proleter enternasyonalizmi içersinde yeni partiye destek ve dayanışmasını sunmaktadır(…)

Bu sevindirici durum üzerine, kendi deneyimlerimizden öğrendiğimiz bir ifadeyi kullanmak istiyoruz. NKP (Maoist) ve kahraman Nepal halkı politik iktidarı ele geçirmek için Uzun Süreli Halk Savaşı yürüttü, bu savaş içinde çelikleşti, güçlendi ve büyük başarılar kazandı. Fakat 7 yıldan fazla bir süredir Halk Savaşı terk edildi, parti ve halk parlamenter, barışçıl ve yasal faaliyetler yürüttü.

Böylesi bir ortamda şimdi, Halk Savaşı vesilesiyle kazanılan büyük özellikler, önemli oranda belirsizleşmiş olabilir. Yeni partinin kurulmasından sonra dahi, uzun bir süreç legal bir düzlem içinde yapılan çalışmaya bağlı olarak devrimci özelliklerde belirsizleşme mümkün olabilir. Bu nedenle devrimin yolu, sınıf mücadelesi, bilinçli emek ve proleter yaşam ve çalışma biçiminin uygulanmasında doğru ideolojik ve politik çizgi ile bu özellikler yeniden kazanılmalı ve ayağa doğrultulmalıdır.

Parti içi mücadele sırasında yapılan ideolojik, politik ve örgütsel hatalar doğru bir şekilde tanımlanmalı ve ciddi bir şekilde düzeltilmelidir. Yeni partiyi kurarken fark ettiğiniz ve düzelttiğiniz hatalar bize bu yolu geliştirecek umudu veriyor ve tüm kalbimizle buna devam edeceğinizi umut ediyoruz.

hindsitan komünist partisiPartinin yeni-revizyonist Prachanda-Bhattarai fraksiyonu içinde hala devrimciler yer alıyor olabilir, bu nedenle Kongreye kadar parti içi mücadeleyi sürdürme ve kapıları onlara açık tutma tavrınız doğrudur. Gerçek devrimcileri birleştirmek için daha sonra da çaba sarf edilmesi ve gerçek devrimci partiye katılmaları için onlara alan açılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Bazı yoldaşlar, daha öncesinden partiden ayrılmışlardı ve umut ediyoruz ki, yeni-revizyonistlerle arasına sınır çeken bu tür gerçek devrimci güçlerle birleşmek için emek sarf edeceksinizdir.

Tüm devrimci güçlerin, doğru ideolojik ve politik çizgi üzerinde gerçekleştirileceği bu birlik, revizyonistleri tecrit etmek ve devrimin daha büyük çıkarları içinde halkı birleştirmek için çok gerekli olacaktır. Hepimizin bildiği gibi herhangi bir ülkenin komünist partisi bir başka ülkenin komünist partisinin kendi ülkesiyle ilgili izlediği politik çizgi, strateji ve taktiklerine karışamaz.

Fakat, proleter enternasyonalist ruhla, uluslararası Maoist partiler tarafından önünüze konulabilecek eleştirel düşünce ve gözlemleri dinlemek ve bunlara ciddi önem vermek gereklidir.

Yeni partinizin proleter enternasyonalizmle daha önce olduğu gibi Güney Asyalı ezilen kitlelerin kurtuluşunda rolünü oynayacağını içtenlikle umut ediyoruz. Daha birkaç yıl önce Nepal, Dünya Sosyalist Devriminin devrimci zeminini inşa etmenin eşiğindeydi ve yeni partinin Nepal’deki zafer için mücadeleyi geliştirerek bu görevi tamamlamaya devam edeceğini umuyoruz. Büyük tehlikelere rağmen yeni bir tarzla Nepal’de iktidarı ele geçirmek hala çok mümkündür.

Güney Asya’daki tüm kardeş Maoist partilerle birlikte partilerimiz, Hindistan yayılmacılığına, emperyalizme ve her türden gericiliğe karşı birleşik, istikrarlı ve sağlam bir mücadele vereceğimizi umut ediyoruz.

Yeni partiden, Nepal ve dünya proletarya ve ezilen halklarının devrimci istemlerini yerine getirmek için, MLM’yi cesaretle takip edeceğini, Nepal’deki yeni somut duruma ve toplumun doğasına uygun yaratıcı bir şekilde uygulayacağını, özelde Prachanda-Bhattarai modern revizyonizmine genelde revizyonizmin tüm biçimlerine karşı olacağını bekliyoruz.

Mektubumuzu, NKP-Maoist’in Nepalli ezilen halk kitlelerinin ve Proletarya Enternasyonalizminin devrimci geleneğini sürdüreceğine, Nepal devriminin binlerce şehidinin hayallerini gerçekleştireceğine inancımızı ifade ederek sonlandırıyoruz.

Devrimci Selamlarımızla

Abhay

Hindistan Komünist Partisi

(Maoist) Merkez Komite Sözcüsü

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu