Güncel

İnsan Hakları Derneği: Çocuk Haklarıyla Çocuktur

İnsan Hakları Derneği(İHD) İstanbul Şubesi “Dünya Çocuk Hakları Günü” dolayısıyla İstanbul Şubesi’nde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

İstanbul: Dünya çocuk hakları günü dolayısıyla İHD İstanbul Şubesi’nde basın açıklaması düzenlendi. İnsan Hakları Derneği(İHD) İstanbul Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu tarafından düzenlenen basın açıklamasında ilk olarak İstanbul’da çocuk hakları günüyle ilgili yapılan sokak röportajlarının gösterimi yapıldı.

Ardından İHD adına Gülseren Yoleri bir konuşma yaptı. Yoleri Birleşmiş Milletler tarafından 20 Kasım 1989’da kabul edilen “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” ye değinerek  “Biz çocukların sahip olmaları gereken en temel hakları savunuyoruz, çocukların her türlü araçsallaştırılmasına karşıyız” dedi.

Türkiye Çocuk Hakları konusunda çok zayıf

Yoleri’nin ardından İHD İstanbul Şubesi Çocuk Komisyonu adına basın açıklamasını Çağla Seven okudu. Seven 1989 yılında 193 ülkenin taraf olmasıyla kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi, Türkiye’nin 1990 yılında imzaladığını ve T.C’nin çocuk haklarına dair tutumunu da devlet ideolojisinden ayrı tutmadığını belirten Seven  “ Türkiye, Çocuk Hakları Sözleşmesini 1990 yılında imzalamış, ancak 1995 yılında;  ifade özgürlüğü, kendi kültürünü yaşatma ve kendi dilini özgürce kullanma haklarını içeren 17., 29., ve 30. maddelerine ‘’çekince’’ koyarak yürürlüğe koymuştur. Bu çekinceleri koyarken çocuğun yararı değil devletin ideolojisi ve güvenlik politikaları öncelenmiştir” dedi . Türkiye’de çocuk hakları konusunda temelli ve kapsayıcı bir hukukun da oluşmadığını belirten Seven bu konuda karnenin oldukça zayıf olduğunu söyledi.

Son zamanlarda tekrar hortlatılan “andımız” konusuna da değinen Seven “Türkiye’de etnik olarak Türk olmayan başka etnisitelere mensup milyonlarca çocuğa her gün bu metinle “Türk”lüğü benimsetmek ve kutsamak pedagojik açıdan yaratacağı problemler yanında, çocukların kendi varlıklarını “Türk varlığına” armağan etmeleri şeklindeki söylemle militarizmi kutsayan bir yaklaşım  desteklenmektedir” dedi.

 

Çocuklar yaşamın her alanında hak ihlallerine maruz bırakılmaktadır

Türkiye’de çocukların her alanda hak ihlallerine maruz kaldığını belirten Seven cinsel istismara maruz bırakılan çocukların, ‘örgüt üyesi’ ilan edilen çocukların, mülteci teknelerinde hayatını kaybeden çocukların olduğu bir yerde çocuk haklarının ne durumda olduğunu gösterir nitelikte olduğunu belirtti.

Çocuk hakları konusunda yerine getirilmesi gerek koşulları sıralayarak açıklamasını sonlandırdı;

“Çocukların tutuklanması önlenmeli, çocuk hapishaneleri kapatılmalı,

Çocukların eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçlara erişimi önündeki her tür eşitsizlik ve engel kaldırılmalı ve anadilde eğitim hakkı sağlanmalı,

Çocukların çalıştırılmasını önleyici tedbirler alınmalı, çocuk yoksulluğu önlenmeli,

Mülteci ve zorla yerinden edilerek iç göçe maruz bırakılan çocuklar, ayrım gözetilmeksizin tüm haklardan eşit yararlanmalı,

Çocukları istismardan koruyacak önlemler alınmalı ve koruyucu mekanizmalar ihtiyaca cevap verecek seviyeye getirlmeli,

Erken yaşta evlenmeye zorlanmaları engellenmeli ve zorlayanlar hakkında yasal takibat yapılmalı,

Bakıma ihtiyacı olan çocuklar için uluslar arası standartalara uygun yaşam merkezleri oluşturulmalı,

Mevzuattaki eksik ve yanlış yasal düzenlemeler sorunu giderilmeli,

Sorunun büyüklüğü, önemi  ve acil müdahale gerektiren bir alan olması gözetilerek Çocuk Bakanlığı kurulmalıdır.

Umutla, inatla, ısrarla herkesi yüzünü, aklını ve yüreğini çocuklara dönmeye davet ediyoruz.”

  

 

 

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu