Güncel

İzmir’de 18 Mayıs etkinliği; “Kaypakkaya ortaya koyduğu çözümle günceldir”

İzmir’de Partizan ve Yeni Demokrat Gençlik İbrahim Kaypakkaya'yı anma etkinliği düzenledi.

İzmir: Anma etkinliği açılış konuşmasının ardından komünist önder İbrahim Kaypakkaya ve tüm devrim şehitleri şahsında bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Saygı duruşunun ardından İbrahim Kaypakkaya, Haki Karer ve dörtlerin anlatıldığı devrim şehitleri sinevizyonu izlendi. İzmir Partizan ve YDG olarak her yıl yapılan 18 Mayıs anmalarına farklı olarak bu yıl İbrahim Kaypakkaya’nın bırakmış olduğu ideolojik temel üzerinde yoğunlaşılmasının gerekliliği üzerinde durularak eğitim çalışması niteliğinde bir 18 Mayıs anması gerçekleştirdi.

Konuşmaya ilk olarak İbrahim’i anlayabilmenin, özümseyebilmenin ön koşulu olarak İbrahim’in çıkış yaptığı dönemdeki dünyanın ve ülkenin genel atmosferi üzerinde durularak başlandı.

İbrahim’in yeniyi yaratmaya olan tutkunluğunun bir parçası olarak geçmiş ile amansız bir mücadeleye girmiş olması ve bilimsel tarih anlayışıyla gerçekleri gün yüzüne çıkarıp ona göre hareket etmiş olması üzerinde duruldu.  İbrahim’in, M. Kemal’in tarihi bizlerin tarihi olmadığını, bizlerin tarihi ezilenlerin mücadelesi olduğunu belirten sözünün günümüzde de güncelliğini koruyor olduğu hatırlatılarak tarihten ders çıkarılması gerektiği belirtildi. Ermeni ulusunun soykırıma uğratılmasının nedenine; Türk komrador burjuvazisinin ve Türk büyük toprak ağalarının Ermeni halkının mal varlığına el koymak” olduğu belirtildi ve  tahlilinin bugün ise Kürt ulusuna olan baskının bundan bağımsız ele alınamayacağını belirterek, Türkiye’deki ulusal meselenin çözümüne dair İbrahim’in tavrının ne olduğu doğrultusunda Kürt ulusuna olan baskının çözümünde İbrahim’in ortaya koyduğu çözüm yolu ve güncelliği olduğu dile getirildi.

“Kaypakkaya çıkış yolunu göstermiştir”

İbrahim yapmış olduğu tarihi tahliller T.C devletinin niteliğine ortaya koymasının yanı sıra nasıl hareket edilmesi gerektiğini de göstermiş olmasının önemi hakkında konuşuldu.

Hakim ulus şovenizmine karşı dik bir baş olarak ortaya çıkan Kaypakkaya, hakim sınıf düşüncesinden sıyrılıp kendisini adadığı halkların kurtuluşu davasına sımsıkı bağlı bir yaşam sürmüş olduğunu belirtildi.

Ardından yapılan konuşmalarda, “Tıpkı Babek’in Abbasi Halifesine karşı kolları bacakları kesilmiş olarak idama götürüldüğü sırada duruşunda olduğu gibi, yüzlerce yıl sonra Amed zindanlarında İbrahim tarafından güncellenmiş olmasını bizlere İbrahim’in ideolojik sağlamlığı ve ardıllarına olan büyük güvenini göstermektedir. İbrahim’in bizlere bıraktığı miras Türkiye sınırlarını aşıp Rojava topraklarında, nerede ezilen varsa onun mücadelesinin içerisinde olduğunu bizlere Nubar ozanyan göstermiştir” denildi.

Son olarak “Bizlerinde bu mirasın sahiplenip ete kemiğe büründürmemiz gerekiyor” vurgusunun ardından konuşmalar sonlandırıldı.

Konuşmaların ardında günün anlam ve önemine dair şiir okunarak anma sonlandırıldı.

 

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu