Kadın

Kadın çalışmasında kurumsallaşma ihtiyacı -1-

Bir faaliyetin, örgütlenmenin temel tartışma noktalarından biri olan “kurumsallaşma”, Yeni Demokrat Kadın’ın da (elbette işin başından beri ama) bugün daha yoğun bir şekilde tartışma konusudur/olmalıdır.

Çokça dile geldiği için, kimi zaman değerini yitirmiş gibi görünse de kurumsallaşma, faaliyetin-örgütlenmenin sürekliliği ve gelişimi açısından tartışmaktan ve pratiğe geçirmekten vazgeçemeyeceğimiz bir süreçtir.

O vakit; kurumsallaşmadan ne anladığımıza, önemine, gerekliliğine, yol ve yöntemlerine vs. kısaca bir göz atarak başlayabiliriz.

Kurumsallaşmadan ne anladığımızdan önce bir kez daha altını çizelim ki; dört duvar ve bir çatıdan oluşan yerleşim yerinden bahsetmemekteyiz. Bu vurgu çokça yapılmış/yapılıyor olmasına karşın, bir şekilde tartışma buraya dayanır.

Elbette “başımızı sokacak” bir yerimiz olsun isteriz; ama kurumsallaşmayı darlaştırarak bu duvarların arasına sıkıştırmak için değil. (Buraya döneceğiz.)

Kurumsallaşmayı, örgütlülüğümüz açısından amaçları, hedefleri, misyonu belirleme, bunları gerçekleştirmek için mücadele yol ve yöntemlerini tanımlama, işleyişi oluşturma, faaliyetinde uyacağı/tabi olacağı kavramları da içeren ilke ve değerleri ilan etme süreci olarak tarif edebiliriz kısaca.

Ticari işletmeler için kullanılan kısa tanımlamayla ifade edecek olursak; faaliyetleri kişilerin varlığına bağımlı olmadan sürdürebilmeyi ve gelişmeyi sağlayan bir yapı oluşturulması; faaliyeti prosedürlere bağlamak; ya da tüm süreç ve işlevlerini tanımlayan ve disipline ederek sistem haline getiren anlayış da diyebiliriz. Ticari bir kurumsallıktan bahsetmiyoruz elbet, ancak yukarıda yapılan tanımlamalar bizim açımızdan da yanlış değildir.

Dikkat edilirse, yukarıda yaptığımız tanımlamalarda kurumsallaşmanın hep bir süreç olduğunu vurguladık. Yani kurumsallaşma, elbette bir başlangıcı olmakla birlikte, amaç ve hedefler gerçekleştirilinceye kadar gelişerek devam eden bir süreçtir. Yani “aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisi”dir. (TDK Sözlüğü)

Kurumsallaşma hedefi daha “iş”in başında hedeflenmesi gereken bir süreç olmakla birlikte, belli bir olgunluğa erişmeden adımlarını atmak oldukça zordur. Temel noktalar (yönelim olarak vb.) ortaya konmuş olmakla birlikte kolektif bir tartışma

ve akıl yürütmeyle birlikte bir irade ortaya konabilmesi için belli bir zaman dilimine ihtiyaç vardır. Aksi takdirde olgunlaşmamış bir çalışma için, belirlenecek normlar ayak bağı olmaktan öteye gitmeyecektir.

Şimdi bu genel belirlemelerden hareketle kendi çalışmamıza, kurumsallaşma ihtiyacımıza bakabiliriz.

Bugünkü haliyle Yeni Demokrat Kadın, 4 yıllık bir geçmişe sahip bir örgütlenme. Çalışmaya başlarken kuşkusuz, hiç tartışma yapmadan, nasıl bir hat izleyeceğimizi belirlemeden yola çıkmadık. Ancak ilk tartışmalarımız da, bir araya gelişlerimiz de meseleyi kavrayışımız kadardı (bugün olduğu gibi).

Kendimize güvendik, “en kötü ihtimal hata yaparız”; ama ana yönelimimiz, temelimiz doğru olduktan sonra bunları da gidererek yeni/farklı hatalar yaparak yolumuza devam ederiz dedik. “Öldürmeyen acı bizi güçlendirir” diyerek de ayaklarımızı kendine güvenli bir zemin üzerine basmaya çalıştık.

Temel yönelimimiz belliydi, fakat hiçbir şeyi, (ama hiçbir şeyi) dogmatik olarak ele almayacak, her şeyi araştıracak, hiçbir farklı düşünceyi tartışmadan kabul ya da ret etmeyecek, en olumsuz örneklerden dahi faydalanmayı bilecektik. Mümkün olduğunca da böyle yapabildiğimizi düşünüyoruz.

Bu süreç içinde kurumsallaşma için adım attık mı? Elbette, örneğin farklı illerde ve farklı zamanlarda başlayan YDK çalışmalarını birleştirmek, ortak dili yakalamak, birbirimizden öğrenebilmek için girişimlerimiz oldu; ve bugün asgari düzeyde de olsa ortak gündemler çevresinde durabiliyoruz.

2011 Nisan’ında yaptığımız Kurultay Örgütleme Konferansı, bu adımların en sistemlisi olarak değerlendirilebilir.

Çünkü bu konferansta sadece bir araya gelerek işleyişe dair kafa yormadık, aksine ağırlıklı olarak, kadın sorununa bakışımızdan, kadın çalışmasının gerekliliğine/zorunluluğuna, nasıl örgütlenmemiz gerektiğine kadar yürüyeceğimiz yolun kaba bir krokisini çizdik.

Şimdi bu kroki üzerinden kurumsallaşma için yeni bir adım atmaya hazırlanıyoruz. Şubat 2013’te yapmayı planladığımız YDK Kurultayı, çalışmalarımızda önemli bir halka olarak bu sürecin itici gücü olacaktır.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu