MakalelerPusula

Kaypakkaya yoldaşa!

Sömürü ve zulmün, cehalet ve yoksulluğun kırbacı altında inleyen yoksulların acı ve çile dolu yaşamlarında özgürlük ve kurtuluş arayışı her zaman onların bilinç ve yüreklerinde saklı olmuştur. Bütün zorluklara ve engellere karşın bu arayış çabası hiçbir zaman eksik olmamıştır. Bu özgürlük arayışına yanıt olma iddiasıyla ortaya çıkan bazı küçük burjuva devrimci öncü ve aydınlar ise sistemle ve onun temel ideolojisi olan Kemalizm’le bütünlüklü ve köklü kopuşu sağlayamadıklarından dolayı emekçilerin özgürlük ve kurtuluş arayışına gerçek anlamda yanıt olamamışlardır.

İşçiler, emekçiler ve tüm ezilenler özgürlük bilincini ve kurtuluş yolunu büyük bedeller ödeyerek, acı ve çile çekerek bulmaya çalışmıştır. İşçilerin kurtuluş ideolojisi, proletaryanın bilimsel dünya görüşü işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin acı ve çile dolu yaşamları ve uzun mücadeleleri üzerinde şekillenmeye ve biçimlenmeye başlamıştır.

Ülkemizde de emekçilerin, ezilenlerin özgürlük ve kurtuluş arayışları dünya emekçilerinin izlediği yoldan farklı olmamıştır. Uzun bir zaman dilimini kapsayan bu arayış Kaypakkaya yoldaşla gerçek anlamda yanıtını bulmuştur. İbrahim yoldaşın sınır tanımayan gerçeği arayış çabası, verili olanı sorgusuz kabul etmeyen, araştırıp inceleyen, gerçeği sürekli açığa çıkarmaya çalışan tarzı ve kitlelerin devrimci kalkışmalarının bizzat içinde yer alan çalışmaları sayesinde MLM bilimiyle buluşmuş ve bu teoriyi pratiğe rehber kılmıştır.

Kaypakkaya yoldaşın sahip olduğu ideolojik ve politik görüşleri evrensel temel değerlere sahip olduğu kadar ülkemiz topraklarının tarihsel, toplumsal, ulusal, sınıfsal, kültürel dokusundan beslenen, ondan kaynaklanan güçlü değerlere ve dayanaklara da sahiptir. O sahip olduğu bilimsel-evrensel dünya görüşü ve güçlü toplumsal-sınıfsal dayanaklardan beslenerek hem sistemden hem de onun temel ideolojisinden kopuşu gerçekleştirebilmiştir. Bundandır ki o özgürlük ve kurtuluş iddiası ve amacıyla yola çıkanlardan temelden ayrışır ve farklılaşır. Onu farklı ve ayrı kılan sadece sahip olduğu evrensel değerdeki bilimsel görüşlerin pratikte sayısız kez sınanmışlığı, doğrulanması değildir. Aynı zamanda ülkesinin topraklarının toplumsal-sınıfsal-ulusal dokusunu, kültürünü sahip olduğu toplumsal değerleri doğru ve bilimsel temelde tahlil ettiği için de sağlam dayanaklara ve güçlü temellere sahiptir.

Bugün burjuva-feodal sömürü ve baskı sistemine varlık kazandıran, ona devamlılık gücü sağlayan, ona yaşam suyu sunan, onun temel ideolojisi olan Kemalizm ideolojisidir. Bu faşist-ırkçı ve şoven ideolojiden köklü ve bütünlüklü kopamayanların yollarının burjuva-gerici engellerle nasıl tıkandığını, özgürlük ve mücadele yollarının nasıl karmaşık hale gelerek bir çıkmaza girdiğini görmekteyiz. Bu gerçekliğe, yaşananlara doğru bakıldığında görülecek ve anlaşılacaktır ki günümüzde Kaypakkaya yoldaşın devrimci görüşlerinin ve mücadele yolunun bilimselliği ve haklılığı her geçen gün daha fazla ispatlanmakta ve doğrulanmaktadır. Bundandır ki onun düşünceleri sadece toplumu anlamak, kavramak, doğru açıklamak için yola çıkanlar için değil aynı zamanda değiştirmek, dönüştürmek köleci ve gerici zincirlerinden kurtarmak, kısacası devrim yapmak için yola çıkanlar için gereklidir. Onun düşünceleri özgürlük, bağımsızlık ve halk demokrasisi yolunda, sosyalizm ve komünizm uğruna mücadele edenler için gereklidir.

Kaypakkaya yoldaş sahip olduğu bilimsel düşünceleriyle kendini sınırlayan ve orada konaklayan bir düşünce ve bilim insanı, bir aydın değildir. O aynı zamanda devrimi gerçekleştirme uğruna savaşan bir dava, bir eylem insanı, bir öncü ve bir komutandır. Onun farklılığını, ayrımını en belirgin şekilde açıklayan ve tanımlayan budur. O, sömürü ve baskı sistemine ve her türden gericiliğe karşı boyun eğmeyen bilincin ve korkusuzca mücadele etmenin adıdır. O sömürü ve baskı sisteminin temel varlığı olan Kemalizm ideolojisiyle köklü kopuşun ve bilimsel devrimci sıçramanın da adıdır. Kaypakkaya yoldaş proleter ideolojinin ve aynı zamanda önderleşmenin adıdır.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu