MakalelerPusula

Kitlelerle bağ kurmanın yolu militan çizgiden geçer

Ezilen Kürt ulusunun milli zulme karşı tepkilerini yüksek sesle sokaklarda dile getirdiği, yüz binlerin ulusal demokratik taleplerini haykırdığı bir dönemden geçiyoruz. Buna karşı egemenlerin ve parlamentodaki sözcülerinin tüm yaklaşımları, açıklamaları imha ve inkar eksenlidir. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki halk hareketlerine karşı emperyalizm uşağı suç ortaklarına “halkın tepkilerine kulak verin” diyen uşak Erdoğan, Kürt halkının çığlığını duymazlıktan geliyor. Kürt halkının yiğit evlatlarını katletmeye devam ediyor. Tüm bu veriler seçim sonrasında ortaya nasıl bir tablo çıkarsa çıksın, egemenlerin Kürt ulusal sorununa yaklaşımdaki politikalarının özden değişmeyeceğini gösteriyor.

Bu da varolan çatışmaların inişli çıkışlı bir tarzda devam edeceği anlamına gelir. Haklı ve meşru olan bir mücadelenin savunucusu olmak, ulusal demokratik talepleri savunmada daha aktif bir pozisyon almak bir zorunluluktur. Bu hem proleter bir kimliğe sahip olmanın gereğidir hem de bu somut durumda en canlı, en dinamik olan güçlerle daha sıkı bağlar kurmak, demokrasi, bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesinin bir bileşeni haline getirmek için. Bu politikanın başarısı için pratik tutum oldukça önemlidir. Dersim’de Partizan okurlarının saldırılara karşı ortaya koydukları pratik tutuma benzer sokak eylemlerine daha bir ağırlık vermek gerekir. Bu tür mütevazi hamleler daha büyük eylemlere zemin hazırlar kuşkusuz. Düşünsel ve zihinsel planda değişimlere yol açar. Dolayısıyla sokağa çıkacak güçlerin sayısal durumuna bakmadan pratiğin diliyle konuşmayı önemsemek, bu yönlü atak, dinamik bir çizgi izlemek oldukça önemlidir. Her militan zulme karşı namluda huzursuz olan mermi gibi olmalıdır. Bizi sokaklarla buluşturacak, kitlelere götürecek, militanlaştıracak bu düşünüş tarzıdır.

Keza işçi sınıfına dönük saldırılar kapsamlı bir şekilde devam etmektedir. Bu saldırılara karşı sınıf sendikacılığı anlayışı çerçevesinde atılan adımları daha bir hızlandırmalıyız. Yürüteceğimiz çalışmalarda şu ana noktalara dikkat etmemiz gerekir: Birincisi; bu alan faaliyetçilerimizi sınıf sendikacılığı anlayışı doğrultusunda ideolojik olarak sürekli eğitmek ve kendi içinde kurumsallaşmayı sağlayan bir çalışma sistemi oturtmak. Başta işçi sınıfı olmak üzere tüm ezilenlere karşı uygulanan sömürü ve baskı politikalarına karşı pratik tutum alınmasını sağlamak. Demokratik kitle örgütü adına sokağa dönük eylemler, basın açıklamaları, grev ziyaretleri, sınıfın sorunlarını ele alacak paneller düzenlemek vb. İkincisi; bu alan çalışmasına enternasyonal bir nitelik kazandırmak. Çünkü uluslararası saldırılar uluslararası dayanışmayı zorunlu kılıyor. Teorik olarak bunu sürekli gündeme getirmek yetmiyor. Bunun için pratik adımlar şarttır. Atılacak her adım düşünsel planda tartışmalara vesile olacaktır. Faaliyetçilerin siyasal ufkuna bir genişlik kazandıracaktır. Yine 15-16 Haziran direniş ruhunu bugünkü genç kuşaklara taşımak için bu süreçte daha özgün, daha derli toplu bir çalışma yapmak önemlidir.

Başta merkezi görev olmak üzere diğer tüm çalışma alanları kendi içinde önceliklerini doğru saptayan, kolektif düşünmeyi başaran ve özellikle de tüm görevlere militan bir ruhla yaklaşan yeni genç bir kuşak yaratacak çalışma perspektifine uygun davranmalıdır. Düşünsel planda genç ve dinamik çalışmalarda her türlü tekniği kullanmaya açık, söz ve eylem arasındaki uyumu yakalamada ısrarlı bir kuşak yaratılmalıdır.

Kendi zihinsel tembelliğiyle, siyasal cesaretsizliğiyle, öğrenme eylemindeki isteksizliğiyle hesaplaşmayan hiçbir kadro, hiçbir militan ne güncel görevlerine yanıt olabilir ne de öngörülen bu militan kuşağı yaratmaya önayak olabilir. Bu süreçte mücadeleye dair yetersizliklerden söz eden her militan işe kendi yetersizlikleriyle hesaplaşmakla başlamalıdır. İkna edici ve inandırıcı olmak için bu gerekir. Şehitlerimizin bize bıraktıkları kızıl bayrağı daha da ileriye taşımak için bu gerekir. Kaypakkaya yoldaşı anlamak, onun çizgisinde derinleşmeyi sağlamak için bu duruşu sergilemek zorunludur.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu