Manşet

Mahallemizin emekçi dokusuna sahip çıkalım

Mahallemiz Gülsuyu-Gülensu; 2004 yılından beri yapılmak istenen “kentsel dönüşüm” adıyla rantsal paylaşımlara karşı her zaman mücadele etmiş, birlik ve bütünlüğüyle yıkım saldırılarını geri püskürtmüştür.

2012 yılının Aralık ayında Maltepe Belediyesi’nin oluşturduğu bir kentsel dönüşüm planıyla, birlikte tekrar 2004 yılını “yaşamaya” başladık. 

Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin seçimler öncesi mahallemize gelerek seçim vaatlerinde bulunmuştu. Halka; mahallemizi imara açıp, tapularımızı dağıtacağının sözünü vermişti.

Mahalleli olarak barınma hakkımızı her zaman savunmuş, sahiplenmişizdir ve en büyük sorunumuz da barındığımız bu gecekondularımızın ellerimizden alınıp, bizlerin de sürgün edilmesiydi. Bunun getirdiği çekincelerimizle birlikte bu vaadin etkisiyle halk Mustafa Zengin’i belediye başkanlığına getirmişti. 

Dört yıllık belediye başkanlığı sürecinde Esenkent Mahallesi’ni imara açan belediye, yeni seçimlere bir yıl kala Gülsuyu ve Gülensu için hazırladığı kentsel dönüşüm planını, Gülsuyu-Gülensu Güzelleştirme Derneği aracılığıyla bizlere tanıtıyor.

Yapılan planda Gülsuyu-Gülensu’da bulunan dere yatağı ve hukuki süreci devam eden davalık yerlerin olduğu ve bunların hazırlanan yeni planda sorunlu olduğundan ya plan dışında tutulacağı ya da dava sonucunun bekleneceği gibi belirsizliklerin koruması ile de ne olacağı bilinmemektedir.

Dört yıldır mahalle için elini taşın altına koymayan belediye, yerel seçimlere kısa bir süre kala alelacele hazırladığı bu planı halka kabul ettirmek istiyor. Aslında “istiyor” değil, seçim öncesi halkı kendisine mecbur bırakmayı amaçlıyor. Bu planla halkın gelecek seçimlerde kendisini yeniden belediye başkanı seçmesini amaçlıyor.

 

“Benim anlayacağım dilden konuşun”

Mahalle derneği, Maltepe Belediyesi’nin yaptığı planı tanıtıp halkı bilgilendirip-fikirlerini almayı amaçlayan toplantıları düzenliyor.

Bu toplantılardaki en büyük sıkıntı emekçi halktan “Benim anlayacağım dilden konuşun” denilmesine rağmen, toplantıya katılan hukukçu ve mimar arkadaşların söylediklerinin anlaşılamamasıdır. Bu sorunun sonucu olarak mahalle halkı bu yeni projenin ne amacı taşıdığını bilmiyor. Tabii bununla birlikte bu proje karşısında somut olarak ne yapacağını bilemiyor…

Mahalle sınırları içerisinde gerçekleşen toplantılar devam ederken, bu planda Gülensu Mahallesi’nin Emek Caddesi kısmında bulunan 162 bina ve gecekondunun olduğu yer ve Telsizler Bölgesinin tamamı özel şahsa ya da hazineye ait olması; bir de hukuki süreçlerinin devam etmesinden kaynaklı yeni kentsel dönüşüm planın dışında tutulduğu anlatılıyor.

Halkın bu plan konusunda düşüncesini almaya yönelik yapılan toplantılardaki yönelim şimdilik planın mahalle tarafından kabul edilemeyeceği şeklinde.

 

“Devrimci kültüre ve yaşam alanlarımıza sahip çıkalım”

Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin, Aralık ayı başında, Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde hazırlamış olduğu planı mahalle dernekleri ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerine tanıtmıştı. “İşte planımız bu, şu iki bölgeyi plan dışında tutarak, bu projeyi bir an önce Büyükşehir Belediyesi’ne göndererek onaylatmalıyız, siz ne diyorsunuz?” diye sordu.

Zengin’in aceleciliği ve planı anlatırken ellerini ovuşturması bir de kendini öve öve bitirememesine karşılık dernek yöneticileri “Bu plan için bizim karar vermemiz olanaksız. Planı halka tanıtıp, onların düşüncelerini alıp, size  ancak o zaman onaylıyoruz ya da onaylamıyoruz cevabını veririz” demişti.

Plan dışında bırakılan iki bölge için belediyenin “Bu plan onaylandıktan sonra, hukuki süreci biten bölgeler için tekrar plan çalışması yaparak kentsel dönüşüm sürecine dahil ederiz” sözlerinin garantisinin olmaması da konuşmalarının altının boş olduğunu gösteriyor. Planı içine sindiremeyen halkımız şimdiden planı kabul edemeyeceğini dile getiriyor.

Gülsuyu Mahallesi’ne bağlı mezbaa deresi ise bu plana göre ıslah edilmesi gerekiyor. Fakat bu ıslah sırasında bu civarda bulunan evlerin nereye taşınacağı da belirsizliğini koruyor.

Gülsuyu-Gülensu ilk yapılaşmaya başladığı zamanlarda tek bir çatı altında halkın ve devrimcilerin birliğinden oluşmuş ve böyle gelişmiştir. Şimdi ise ortaya atılan bu planla birlikte devletin “böl, parçala, yönet” mantığıyla; halkın birlik, beraberlik ve örgütlülüğünü yıkmaya dönük bir saldırı içinde olduğunu gösteriyor.

Fakat yapılan bu toplantılar sonuca varmadan ortaya çıkan sonuç; kentsel dönüşüm adı altında rantsal dönüsüm+seçim propagandası

Emekçi halkımızın sorunları ortaktır, mücadelesi de ortak olmalıdır. Barınma hakkımızı seçim propagandası haline getirilmesine izin vermeyelim. Mahallemizin emekçi dokusuna, devrimci kültürüne ve yaşam alanlarımıza sahip çıkalım.

(Gülsuyu’ndan bir ÖG okuru)

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu