Makaleler

Önemli bir mücadele arenası: HDK Gençlik Meclisleri

Devletin en azgın saldırılarına karşı dişe diş, kıyasıya mücadelenin büyüdüğü günlerden geçiyoruz. Türk devleti, Kürt halkına karşı Temmuz ayında startını verdiği saldırı, abluka ve teslim alma politikası ile tarihine yine kanlı bir sayfa ekleyerek katliamcı uygulamaları devreye sokmaktadır.

Ülkenin bir yanında Kürt halkına ve onun örgütlü güçlerine karşı sokağa çıkma yasakları, açık infazlarla yediden yetmişe bir kıyım siyaseti, büyük bir askeri güç abluka eşliğinde seferber edilerek hayata geçirilmeye çalışılıyor. Diğer bir yanda ise Kürt halkıyla dayanışmayı büyüten, katliamlara karşı Kürt halkının haklı direnişini ve taleplerini sahiplenen, bu direnişe ortak olanlara linç kampanyaları eşliğinde, soruşturma, gözaltı, tutuklama furyasıyla geri adım artırılmak isteniyor.

Devletin örgütlü tüm gücüyle gerçekleştirilen saldırılara yeni dönemde mafya devlet işbirliğiyle tehditler yağdırılıyor.

Türk devletinin Kürt halkına yönelik saldırılarının parantezi; “çocuklar öldürülmesin” diyen Ayşe öğretmenden, “bu suça ortak olmayacağız” diyen yüzlerce akademisyene kadar genişletiliyor. Gerçekleştirilen saldırılarla, Kürt halkının yanında olmanın bedeli gösterilerek, halk sus pus edilmeye çalışılıyor. Kürt halkının ulusal, demokratik talepleri doğrultusunda büyüttüğü direniş, toplumun genelinden yalıtılarak Kürt halkının yalnızlaştırılması ve dar alanlarda sindirilmesi amaçlanıyor. Ancak tüm bu saldırılar karşısında çığ gibi büyüyen sahiplenme ve farklı özlerle direnişin yaygınlaştırılması, sürecin parçalı bir direniş yerine daha bütünlüklü bir mücadeleyle gelişeceğini göstermektedir.

Devletin; askeri, eğitim, medya, hatta mafyatik tüm güçlerini devreye sokarak direnişi parçalamaya çalıştığı bir dönemde Halkların Demokratik Kongresi(HDK) de konferans ve kongresini örgütleme döneminin içerisinde yeni bir çıkışa kapı aralamaktadır.

 

HDK’de meclisler

HDK, içerisinde bulundurduğu onlarca farklı özne ve örgütlenme ilkeleri ile yaşanan gelişmeler düşünüldüğünde, önemini daha fazla göstermektedir. HDK, onu oluşturan bileşenlerin ve dinamiklerin bir araya gelerek oluşturduğu ortak bir mücadele zemini, platformu olarak açığa çıkmıştır. Ancak bunun yanında daha da önemlisi, kitlelerin içerisinde siyasallaşacağı, inisiyatifleşeceği bir anlayış çerçevesinde örgütlenmesidir. Bu örgütlenme tarzının somut karşılığı HDK’nin yerel örgütlenmeleri, meclislerdir.

Kitlelerin sorunları ve talepleri doğrultusunda örgütleneceği, özneleşeceği alanlar olarak meclislerin işlevinde belirli dönemlerde olumlu kıpırdanmalar olsa da, başarılı bir örneğin yaşama geçirilemediği ya da yaşama geçiremediğimiz gerçekliğini korumaktadır. HDK’nin örgütlenme modellerinde önemli bir yere sahip olan meclislerin bugünkü aşamada, bileşenler topluluğu ve eylem birlikteliğine dönüşme durumu birçok siyaset tarafından da görülmekte ve farklı biçimlerde dile getirilmektedir. Nitekim bunun bir sonucu olarak

HDK’nin örgütlenme tarzına dair tartışmalar HDK Konferans ve Kongresinde önemli bir hacmi oluşturmaktadır. Bu bakımdan HDK Konferans ve Kongresinde tartışılacak olan meclislerin inşası, örgütlenmelerinde pilot bölge uygulamaları oldukça değerlidir. Yürüteceğimiz çalışmalarda, gücümüz değerlendirilerek, belirli merkezlere, mahallelere, üniversitelere yoğunlaştırabiliriz. Bu alanlarda bulunan ya da kuracağımız meclislerde kitleleri kendi sorunları etrafında birleştirme yaklaşımı ile geniş kitlelerin inisiyatif kazanabileceği ve kendi mücadelesini sahipleneceği olumlu örnekler yaratabiliriz. Bundan sonraki adımlarımız, var olan olumlu birikimin farklı fikirlerle zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılması olarak ele alınabilir.

 

Kürt halkının direnişine omuz ver!

HDK’nin geniş kitlelerin içerisinde örgütlenebileceği, inisiyatif kazanabileceği bir öze sahip olması, bizim açımızdan HDK’yi önemli kılan nedenlerdendir. HDK’nin yerellere ağırlık ve inisiyatif veren özerk yapısı, her bölge, il ve ilçede yaşanan özgün sorunlar etrafında HDK’yi bir ortak mücadele platformu olarak ele almanın zeminini sunmaktadır.

Bunun yanı sıra bugün açısından faaliyetimizde öne çıkan yan, Kürt halkıyla geniş bir birliktelik yakalamak, omuz omuza yürüdüğümüz mücadele alanlarını genişletmek, Kürt halkı içerisinde örgütlü gücümüzü büyütmenin ihtiyaç olmasıdır. Bu gerçek HDK’den doğru özellikle T. Kürdistanı dışındaki bölgeler açısından geçerlidir. HDK’nin, içeriği ve hedefleri bakımından, Kürt halkının somut talepleri ile paralelliği bulunmaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak Kürt halkı, Kürt halk gençliği ve aynı zamanda geniş bir gençlik kitlesi daha yoğun olarak HDK/HDP içerisinde yer almaktadır. Bu bakımdan düşündüğümüzde YDG olarak 10. Konferansımızda HDK üzerine yürüttüğümüz güncel tartışmalarımız önümüzdeki sürece dair ışık tutacak niteliktedir.

Kürt ulusal sorununun bugün açısından kapladığı öneme tekrar tekrar değinmemize gerek yok. Ancak bu sorun etrafında nasıl bir çalışma tarzı izleyeceğimiz önemlidir. HDK/Gençlik Meclisleri, Kürt halk gençliğiyle omuz omuza, birlikte mücadeleyi geliştirebileceğimiz ortak bir mücadele alanıdır. HDK gençliği içerisinde daha aktif bir rol üstlenerek yürüteceğimiz mücadele, bir yandan faşizmin saldırılarına karşı direnişin en diri yanında konumlanma tavrını diğer yandan söz konusu platform üzerinden halk gençliğinin ileri kesimlerine ulaşma olanaklarını ortaya çıkaracaktır.

Bu eksende özellikle üniversitelerde olmak üzere HDK gençlik yürütmelerine girmek, gelişen saldırı ve katliamlara bu platform üzerinden tepki göstermek doğru olacaktır. Böylece politikalarımızı HDK gençliği içerisinde hayata geçirerek HDK birlikteliğinden güç alabilir, bu birlikteliğe güç katabiliriz. YDG olarak temel çıkış noktamız halk gençliğinin geniş kesimlerine ulaşmaktır. Bu anlamda, öteden beri sahip olduğumuz, halk gençliğinin çeşitli nitelik ve biçimler alan öz örgütlülüklerinde çalışma yaklaşımımız devam etmektedir.

An itibariyle ihtiyacımız, Kürt ulusal sorunu etrafında gelişen siyasal atmosfere daha etkili müdahalelerde bulunmak, bu sorun etrafında şekillenen devlet saldırganlığına daha güçlü bir karşı koyuşu örgütlemektir. Bunun için Kürt halk gençliğinin direnişi yükselttiği alanların içerisinde yer almak buna hizmet edecektir.

Devletin, en azgın saldırılarını yaşama geçirdiği, Türkiye Kürdistanı’nda uyguladığı ablukayı farklı biçimlerde tüm coğrafyaya yaydığı günleri yaşıyoruz. Kürt halkıyla gelişen bağların koparılmaya çalışıldığı, Kürt sorununa dokunanın, Kürt halkının direnişini sahiplenin devlet zulmüyle karşılaştığı bir siyasal atmosferde, ortak bir mücadele hattında bir araya gelmek önemini korumaktadır. Halkımıza yönelik topyekün saldırıları etkisiz kılmak için bu ortak mücadele hattını güçlendirmemiz gerekmektedir.

Kürt halkıyla yan yana olanlara yönelik saldırılara karşı Halkların Demokratik Kongresini güçlendirelim!

 

Yeni Demokrat Gençlik

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu