Makaleler

Örgütlenmek ve örgütlemek…

Örgütlenmek ve örgütlemek… Devrimci sorumluluklarımızı özveri ve ciddiyetle kitlelere taşımak, sınıf bilincini kavratmak ve pratiğe dökmek… 

 

Peki nasıl yapmalı?

Son zamanlarda gözlenen en büyük sorunlarımızdan biri de örgütlenmek ve örgütlemek, ideolojimizi kitlelere taşıyamamak, kitlelerle birlikte hareket edememektir.

Örgütlenmek beraberinde büyük sorumluluklar getirmektedir. Okumak, kavramak, kavratmak, tartışmak, eleştirmek, sistemi iyi tanımak, her zaman içinde bulunduğu durumu değiştirme yeteneğine sahip olmak, azim, kararlılık ve duygusal açıdan esneklik gerektirmektedir.

Savaşta başarı kazanmanın yolu buradan geçer. Emek verdiğimiz çalışmalar için sadece buna harcadığımız çabadan bahsetmek, sonuçlar üzerinde durmamak, değerlendirmeleri kapsamlı bir şekilde yapmamak, ortaya sağlıksız koşullar çıkarır ve yeni devrimci hamlelerimizin önünü kapatmış olur.

Yaşanan bu sağlıksız durum devrimci faaliyetlerimizin strateji ve taktik yolunu somut bir şekilde açığa çıkarmadığı için kitleler gözünde ciddi bir güvensizliğe yol açar, geri yönlerini aşamamış yani bahsettiğimiz örgütlülüğün gerekliliğini yerine getirememiş veya kavrayamamış faaliyetçilerimizde gerilemeye yol açıp mücadelemizde başarısızlığı getirir.

Devrimci mücadeleyi geliştirmek ve savaşta başarıyı yakalamak zafere olan inancın tam olması gerekiyor. Bu sorun kilit ve esas noktadır ve sonrada neyin nasıl yapılacağı bir planlamanın yapılacağıdır.

 

“Niteliksel çalışma ileri taşır”

Plan örgütlülükte güçlü, azimli ve güveni olan kadroların varlığıyla yaşam alanı bulur.

Kendine güveni yetersiz, yaratıcı dinamiği zayıf, olaylara tek düze bakan militan şekillenmesiyle hiçbir plan tam olarak hedefine ulaşmaz.

Niteliksel çalışma planlı çalışmayı örgütsel düzeyde ileriye taşır.

Bunun içinde nerede, nasıl çalışacağımızı planlı nitelikli bir şekilde analiz etmek ve hesaplamak gerek. Yüzeysel ve niteliksiz çalışma, örgütlemek başarı getirmediği gibi sınıf mücadelesinde geriye düşürecek bir kısır döngünün içerisine sokacaktır.

 

Diğer bir olgu; eleştiri ve özeleştiri

Dışımızda gelişen bir olayı eleştirmede daha rahat iken kendimize dönük eleştirileri yüzeyselliği ve gelen eleştiriler karşısındaki tutumumuz asıl sorundur.

Gelen eleştirileri toptan kabullenme kendini hiçleştiren bir yaklaşım ile yanında kendine ve yoldaşlarına olan güven sorununu meydana getirir.

Eleştiriyi kabul etmeme örgütsel bilinçteki zayıflık, sorumluluğu bilince taşımama, kendini değiştirme-geliştirme ihtiyacı duymama, kendini yeterli görmedir. Sözde kabul etme, pratikte değiştirip-geliştirme ihtiyacı duymama yaşadığımız sorunlara örnek verebileceklerimizdendir.

Sürecin dayattığı evet demeler, dil ucuyla kabullenmeler, asıl sorunun çözümüne ve gelişime hizmet edemez.

Dışarıya acımasız olduğumuz kadar kendimize de eleştiride acımasız olmayışımız, yoğunlaşma ve sorgulama sürecinde zamana ve koşullara bırakılarak ertelemeye yol açar. Dönemsel sözler verip pratiğin veya koşulların çetinleştiği durumlarda kendini geri çekme sorunlu bir pratiktir.

 

“Gelişime açık ol”

Devrim iddiamızdaki bilinç zayıflığı, halka, yoldaşlara ve örgütlülüğe olan bağlılığın zayıf olması, yaşamın merkezine kendini koyan küçük burjuva, benmerkezciliği bireyin kendini yaşatamadığı yerlerde, proleter devrimciliğin temellerini alt üst eden bir olgudur.

Yapılan eleştiriler karşısında gurur yapıp, alınganlık göstermek gibi pratiklerin sergilenmesi gelişime kapalılığın odaklandığı yer oluyor.

Yapılan eleştirilerin gelişmemizi, dönüşmemizi ve devrimcileşmemizi hedef aldığını kişiliğimize değil zaaflarımızın üstüne gidildiğini kavramamız gerekiyor.

Küçük burjuva yaşam tarzından vazgeçmemiz gerektiği gibi. Benimizi değil örgütlü yaşamı hayatımızın merkezine koymamız gerekmektedir.

Sorgularken sorgulamak, değişirken değiştirmek, uygularken uygulatmak, örgütlenirken örgütlemek… Bu yönde adım atarak, Partizan bilincini kuşanmalı, tüm geri yanlarımızın üzerine acımasızca ve korkmadan gitme cesaretin göstermeliyiz.

Yapabiliriz, yapmalıyız, yapacağız!

(Bir ÖG okuru)

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu