Güncel

Özgür Gelecek Okurları piknikte buluştu!

İstanbul: Sarıgazi, Yenidoğan ve Samandıra’dan Özgür Gelecek Okurlarının katılımıyla düzenlenen piknik coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi.

Uzun bir faaliyet döneminin ardından faaliyetin değerlendirmesine odaklanan piknik, kaynaşmanın, paylaşmanın, yoldaşlık bilincinin ve ilişkilerinin arttırılmasına hizmet etti. Hep birlikte kurulan sofrada yenilen yemeğin ardından 2 Temmuz katliamıyla ilgili yürütülen çalışmalar ve sonuçları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Gezi isyanının ardından örgütlenen 2013 2 Temmuz anmalarının deneyimlerine yaslanarak Sarıgazi Dayanışması temsiliyetiyle düzenlenen anma etkinliklerinin İstanbul’da gerçekleşen en kitlesel anma olma özelliği kazandığı ifade edildi. Partizan olarak çalışmalarımızın ortak çalışmalara yoğunlaştırılması geniş kitlelerin, devrimci demokratik, ilerici güçlerin, alevi örgütlenmelerinin ve çeşitli kitle örgütlerinin birleştirilmesi bakımından doğru bir yörelimi ifade ettiği vurgulanırken gündeme dair kendi bağımsız çalışmalarımızın yetersizliğine ve zayıflığına dikkat çekildi. Kendi bağımsız çalışmalarımızın propagandayla sınırlı bir bakış açısıyla tartışılmasının, örgütlenme yönelimi içermeyen çalışmaların verimsiz ve yetersiz kalacağı üzerinde duruldu. Ortak çalışmalarda kitleyle kurduğumuz temasın propaganda ve örgütlenmede bizlere kanal oluşturduğu ve bunu gerçekleştirmek için bizi ifade eden farklı araçların mutlaklaştırılmasının doğru bir bakış olmadığı ifade edildi.

Alevilerin taleplerinin güncelliği ve sokağa çıkma eğiliminin Sarıgazi’de vücut bulan bir somutluğa dönüşmesi bizleri bu kesimlere yönelik politika üretme ve örgütlenme meselelerine daha fazla yönelmeye sevk etmesi gerektiğine işaret edildi. Egemenlerin kendi iktidarlarının sürekliliği için din konusunu halkın gerçek sorunlarının perdelenmesinde kullandığı, uyanmasını, başkaldırmasını geciktirdiği gerçeği üzerinden tartışmalar yürüterek çeşitli inançlara mensup halkın aydınlatılması, bilinçlendirilmesi ve kazanılması için daha fazla çaba içerisine girilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Gazetemizde çıkan yazıyla eğitim çalışması yaptık!

Özgür Gelecek’te yer alan “eksikliklerimizi aşacağız” başlıklı yazı okunarak faaliyetimizin durduğu zemin ve sorunları üzerinden verimli tartışmalar yürütüldü. Egemen sınıfların her türlü baskı ve zor aygıtıyla kuşattığı, kitle iletişim araçlarıyla zehirlediği, ideolojik ve kültürel saldırılarıyla bilincini dumura uğrattığı bir toplumun içerisinden çıkan devrimciler olarak devrimcileşme sürecimizin yaşadığı sancılara dikkat çekilerek devrimci kişiliği kendimizde inşa etmenin önemi üzerinde duruldu. Sınıf mücadelesini ve devrimci faaliyeti kavrayışımızdaki sınırlılık ve çarpıklıkların aşılması ve geride bırakılması gereken konuların başında geldiği ifade edildi. Kitlelerin militan mücadelesinin sınıf mücadelesinin içinden yürütülen bir tartışmayla kavranması, militan mücadelenin görevlerin, sorumlulukların, faaliyetin ilerletilmesinin merkezinde özne olarak yer alan bir bakış açısıyla kavranmasının hayati önemi üzerinde durularak sürecin bu gelişimi yaratmayı bizlere dayattığı ifade edildi. Faaliyetimizin ve örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasının politik zeminde kitlelerin sorunlarının kavranmasıyla mümkün olacağı, örgütlü devrimci yaşamı faaliyete ve görevlerimize odaklanarak başaracağımız belirtildi. Kadınların mücadelemiz de ve örgütlü faaliyetimizde kapladığı yerin sınırlı olduğu belirtilerek kadınların örgütlenmesine yönelen bir faaliyetin sürekli olarak gündemimizde yer tutmasının önemi vurgulandı. Eğitim sorununa, yoldaşlık ilişkilerine, kolektif yaşama ve faaliyete dair daha birçok konuda görüş alış verişinin yaşandığı piknik verimli şekilde sonuçlandırıldı. 

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu