Dünya

Paris’te Sürgünler Toplantısı Gerçekleşti

Paris: Avrupa sürgünler meclisi bir yıllık  çalışma  programı kapsamında,  Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde tanıtım  toplantılarını  örgütleme kararı almıştı. Bu toplantıların bir ayağında Fransa oluşturuyordu.  Bu kapsamda     meclis yürütme  kurulu düzenlemeler ve görevlendirmeler yapmış,  6 ay süresince  tanıtım toplantıları yapma kararını  daha önce Hollanda, Almanya, İsviçre de gerçekleştirmişti.

Son  toplantısı 28 Haziran 2014 tarihinde yapılan ASM Meclisinde yeniden değerlendirilerek yapılması karar altına alınan, Paris`te yaşayan Sürgünlerle buluşma toplantısı, 19 Temmuz Cumartesi günü 50 civarında katılımcı ve dinleyicinin iştirakiyle gerçekleşti. Sürgünler  toplantısı  her yönlü olumlu ve başarılı geçti. Yeni bir entelektüel birikimi ve gücü, sürgünler meclisine kattı. 

ASM  Yürütme Kurulundan Hasan Aksu, Fevzi Karadeniz, Mahmut Özkan ve Kültür Sanat Arşiv Komisyonu  üyesi Kazım Mete’nin  yönlendiriciliğiyle yürütülen toplantı, başta  Paris Komün mezarlığında yatmakta olan Yılmaz Güney, Ahmet Kaya, şahsında Sakine Cansız`lar, Nubar Yalım`lar  ve tüm sürgün yaşamda yitirdiklerimiz anısına ve Kobane`de, Filistin’de katledilen emekçi halklar anısına, direnişe devam eden  tüm devrimci karşı koyuşlara, isyanlara atfen saygı duruşuyla başlatıldı.

ASM’nin tanıtımı ve 1,5 yıllık çalışmalarının genel özeti bilgi olarak sunuldu. ASM programı ve çalışma ilkeleri okundu. Avrupa’da yapılan diğer sürgünler toplantılarından bilgiler aktarıldı, hedefler anlatıldı ve Sürgün üretimlerin arşivlenmesi ve bilgi bankası oluşturulması gibi temalar toplantıda işlendi. Katılımcılar zengin görüş ve önerileriyle katkılar sundu ve olumlu eleştirilerde bulundu. Toplantının gecikmiş olması  bir kısım  katılımcı tarafından eleştirildi.

Paris toplantısında  Sürgünler Meclisinin sosyal, toplumsal ve siyasal açıdan ne düşündüğü neleri hedeflediği  program ve tüzük dâhilinde bilgilendirmeler yapıldı. Katılımcı  sürgünlerin  kafalarındaki birtakım tereddüt ve kaygılara  açıklık getirilerek, çalışmalara fiili katkı sunacak arkadaşlara  gönüllü, bilinçli  çalışmanın belirleyici  olduğu ifade edildi. Herhangi bir kaygıya ve kuşkuya yer bırakmaksızın ASM`nin tamamen bağımsız  kendi çizdiği program  temelinde hareket ettiği anlatıldı. Ortaya çıkan programın  çalışmalarla ve katkılarla zenginleştirilebileceği ve ASM nin buna açık bir kurum olduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca Demokratik Güç birliği platformuyla ortak hareket ettiği ve güç birliği faaliyetlerinde yer aldığı   belirtilerek  herhangi bir siyasal örgütün ardılı olmadığı ve özgül bir  sorundan kaynaklı çok sesli, her düşünceden antiemperyalist-antifaşist bireyin çalışmalara katılması ve asgari müştereklerde birleşme ve ortak mücadele yürütme çabasına her kesimin destek vermesi talebi yinelendi.

13 Eylül 2014 Cumartesi günü Paris’te yapılması planlanan Sürgünler Konferansının organizesi ve Mezar ziyareti katılımcılarla tartışıldı. Paris somutunda 13 Eylül Konferans çalışmalarının organize edilmesi ve Demokratik Kitle örgütleriyle ve devrimci kurumlarla çalışmanın ortaklaştırılmasına yönelik  olanakta; Fevzi Karadeniz,Hüseyin Balkır, Ali  Emre ve Yavuz Erdoğan’dan  bir Komite oluşturuldu. 13 Eylül Konferansına tüm sanatçılar, aydınlar, ozanlar, avukatlar, bilim insanları, düşünürler, şairler, yazarlar ve  tüm Politik Sürgünler katılmaya çağrıldı.

13 Eylül de yapılacak  Yılmaz GÜNEY  ve  Ahmet KAYA’nın mezarlarını sürgünler meclisi olarak ziyaret etmek, sürgünler olarak, sürgün sorunun  toplumsal boyutta bir kere daha gündeme taşınması, sürgünlerin hukuksal, toplumsal sorunları ve ülkelerine dönüşleri için potansiyel zemin oluşturma sorununda yapılacak çalışmaların  önemli bir görev olarak durduğuna dikkat çekilerek, 12 Eylül Faşist Cuntasının biten mahkeme yargılama şovlarına karşın, tüm 12 Eylül yasalarının iptali ve gasp edilmiş hakların iade edilmesine yönelik demokratik mücadelenin yükseltilmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca Hukuk Komisyonu çalışmalarına  Avukat Algül Umutlu`nun destek olabileceğini belirtmesi, Feridun İhsan Berkin  ve Nuri Coşkun`un  Sürgünler çalışmalarına pratik ve düşünsel olarak destek olacaklarını belirtmeleri, ATİK ve ADHK  Fransa temsilcilikleri  ve de Dersim Kültür Vakfının da  Patiste yürütülecek çalışmalara katkı sunacaklarını açıklamaları  toplantıda bir başka olumluluktu.

Kısa bir zaman diliminde  ve tatil  ayında olunmasına karşın, Paris de yaşayan sürgünlerle , ve ASM Meclisi üyelerimizle   birlikte gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda 10 yeni Meclis üyeliği başvurusunun yapılmış olmasıyla toplantı  bazı eksiklikleri olsa da esasen başarılı ve verimli  oldu. Toplantının yapılmasına mekânını sunan Dersim Kültür Derneğine, ön hazırlık çalışmalarında  sundukları  katkı  ve özveriden  dolayı  Feridun  İhsan Berkin ve Hüseyin  Balkır`a  ve tüm katılımcılara teşekkür edilerek 3 saat süren  toplantı, saat 20.00 civarında sonlandırıldı.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu