Kadın

‘Süresiz Nafaka’ “Düzenlemesi” ile ilgili kanun teklif TBMM’ye sunuldu!

Kadın örgütlerinin kadınların haklarına dönük başka bir saldırı anlamına geldiği için uzun süredir  karşı çıkarak eylemler yaptığı “Nafaka düzenlemesi” meclise getirildi.

TBMM getirilmesi beklenen kadınların nafaka hakkının kaldırılması ile ilgili “düzenleme” meclise getirildi. Nafaka ile ilgili kanun teklifi İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi tarafından TBMM’ye sunuldu.

İYİ Partili Feridun Bahşi bugün sosyal medya hesabı üzerinden de kanun teklifine ilişkin açıklamaları “bu zulmün bitirilmesi için kanun teklifimizi verdik” şeklinde duyurdu.

Bahşi verdiği dilekçeyi de paylaşırken, dilekçenin bir kısmında “Aslında yoksulluk nafakası ile amaçlanan, boşanma sonrası ortaya çıkabilecek mali sorunların diğer eşle birlikte kısmen yüklenilmesidir. Fakat bu amacın dışına çıkarak, “eşe destek olmak” yerine “geçimini sağlar hale gelen” nafaka ödemeleri hakkaniyete aykırı olduğu gibi nafaka müessesesi ile örtüşmemektedir.

Beş yıla kadar olan evlilikleri “kısa süreli”; beş-on yıl süren evlilikleri “orta süreli”; on yıl üzerindeki evlilikleri ise “uzun süreli” evlilik olarak değerlendirilmelidir.

Buna göre kısa süreli evliliklerde nafaka süresi bir yıl, orta süreli evliliklerde nafaka süresi üç yıl, uzun süreli evliliklerde nafaka süresi beş yıl olmalıdır.

Yoksulluk nafakasının süresi belirlenirken ayrıca nafaka alacaklısının yaşı, eğitimi ve sosyoekonomik durumu, iş gücü gibi kriterlerin de dikkate alınması gerekir” şeklinde iddialarda bulundu.

Kadınlar neden karşı çıkıyor

Uzun bir süredir meclise getirilmesi beklenen ancak kadınlar tarafından boşanmış kadınların kazanılmış haklarına dönük yeni bir saldırı anlamına geldiği için karşı çıkılmaktadır.

Bir çok kadın örgütü tarafından,

“Yoksulluk nafakasına süre kısıtlaması getirme çabalarının yanında boşanma sonrasında velayete sahip olan ebeveyne, yetişkin olmayan çocuklarının bakım masraflarını üstlenebilmek için ödenen iştirak nafakasının da ödenmemesi gerektiği dile getirilmeye başlanmıştır. Böylesi bir değişiklik, çocukların yüksek yararı açısından da oldukça korkutucu bir gelişme olacaktır.

Çocukların ve yaşlıların bakımı dahil, ev içinde ücretsiz emek sarf etmiş, bu sebeple çalışma hayatına hiç katılamamış, katılması engellenmiş veya ev içindeki bakım emeği yükü nedeniyle iş hayatından ayrılmak zorunda kalmış, yeniden çalışma hayatına katılması önünde bir dizi bariyer bulunan kadınların nafaka hakkına sınırlama getirmenin Türkiye’de giderek artan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini daha da derinleştireceğini biliyoruz.

Bu düzenlemenin kadınlara yönelik ekonomik, psikolojik, cinsel ve fiziksel şiddeti artıracağını, kadınları ev içine hapsedeceğini ve kadınların boşanma kararı almalarını zorlaştırarak büyük hak ihlallerine neden olacağını düşünüyoruz.”

şeklinde açıklamalar ile karşı tepki gösteriyor.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu