Manşet

Tasfiye saldırılarının hedefi TMMOB

İSTANBUL:Faşizmin ülkemizdeki her türlü muhalefete saldırıları hız kesmeden devam ediyor.

Birçok sendikaya benzer şekilde saldıran, örgütlülüklere saldırıp alternatif yandaş örgütlülükler kuran AKP hükümeti şimdide TMMOB’yi hedef tahtasına oturtmuş durumda. TMMOB torba yasa ile yapılan yasal değişikliklerle tasfiye edilmeye çalışılıyor.

Bizde Özgür Gelecek olarak TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman Solmaz ile tasfiye saldırılarıyla ilgili bir röportaj gerçekleştirdik.

TMMOB neden tasfiye edilmeye çalışılıyor?

Bu iktidar bir rant ekonomisi yürütüyor. Bu rant ekonomisinin içerisinde de TMMOB yasasıyla birlikte torba yasası içerinde 12 ayrı yasa var.

Bu yasaların hepsinde uygulama alanları mesleğimize bir şekilde ilintili. Buralarda da TMMOB’un toplum yararına hükümetin uygulamaya çalıştığı rant ekonomisine karşı müdahaleler var.

Onun için bu projenin yürüyebilmesi için TMMOB yasasının değiştirilip etkisizleştirilmesi lazım.

Onun için bu torba yasa içerisinde çok özel olarak seçilerek konulmuş bir TMMOB yasası var.

Sebep hükümetin 12 ayrı alanda hazırladığı bir torba yasa var bu torba yasada çok önemli, iktidarın oluşturduğu bir kurgu var.

Yukarıdan aşağıya toplumun bilgilendirilmesinin önü kesilerek toplum cahilleştiriliyor.

Bilgilenmesinin önü kesiliyor derken neyi kast ediyorsunuz?

Şimdi TMMOB yukarıdan aşağıya topluma bilgi iletiyor. Topluma hem kendi mesleğine dayanarak toplumun olumsuz etkilenmesini engellemek için hükümetin uygulamalarına karşı çıkıyor.

Hem de bu uygulamaların toplum ilerdeki yaşamını nasıl olumsuz şekilde etkileyecek, bunu topluma anlatıyor. Bu toplumda bir bilinç oluşturuyor.

Zaten bu iktidar varlığını bu toplumun bilinçsizleşmesi üzerine yani onların fikren yoksullaşması üzerine kuruludur. Zaten oy oranlarına bakınız, okum-yazma düştükçe AKP oy oranları tavan yapıyor. Okuma-yazma yükseldikçe oy oranları düşüyor.

Şu an işleyen süreç için ne diyebiliriz?

Tabi bu sağlıklı bir süreç midir? değildir. İktidar içinde değildir. Yani iktidar bugün toplumu bilinçsizleştirerek onu fikren yoksunlaştırarak onları bir şekilde kontrol ediyor olabilir. Bunu nasıl yapıyor, bilinçsizleştiriyor ve onu kontrol etmek için elinde güç mekanizmalarını oluşturuyor.

Nasıl yapıyor para gücünü kullanarak yapıyor, zaman zaman yasal dayatmalarla zorluklarla yapıyor, zaman zaman polis gücünü kullanıyor bu süreci böylece de kontrol ediyor. Ama dünyanın hiçbir yerinde toplum bilinçsizleştirilerek yoksullaştırılarak işte biat ettirilerek uzun süre bir iktidarın ayakta kalması mümkün değil. Aslında bu benim söylemim değil ama kullanılan bir şey.

Her yoksullaşan her ciltten uzak toplum kendine bunu maruz görenin cellâtlığını yapıyor. Ortadoğu’ya bakın işte toplumu parayla bilinçsizleştiren, kontrol eden iktidarlar manipüle edilerek kontrol ettikleri tmmob 2 süleyman solmaztoplumların bir şekilde başkaları tarafından manipüle edilmesiyle iktidarından al aşağı ediliyor. aynı şey aslında bizim içinde geçerli aslında.

Toplumun bilgiden yoksun bırakılması bu iktidar içinde bir risk. Bizler için hayatı olumsuzlanması, hayatın gittikçe insanların yaşamına mutluluklarına zar tutulması yönünde bir süreç ama iktidar için de olumsuz süreç.

Bu böyle devam edip gidemez. Bu açıdan TMMOB toplumun bilinçlendirilmesi noktasında bir görev üstleniyor.

Görevi yerine getirmesi iktidarın toplumu manipüle etmesini zorlaştırıyor, zaman zaman imkânsızlaştırıyor iktidarda bunu gördüğü için TMMOB’u bir yasal değişiklikle etkisizleştirip devre dışı etmek istiyor. Zaten değişikliklere bakarsanız bunu görebilirsiniz.

Bize yapılan değişiklikten bahseder misiniz?

Yasal değişiklik kurgulamasında temel şey şu önce TMMOB’un merkezi örgütlerine yasal olarak müdahale ediyorlar. TMMOB şimdiye kadar kendisinin organize ettiği ve merkezi Ankara’da kurduğu 24 odandan oluşuyor.

Bu süreci TMMOB şöyle kontrol ediyor, çeşitli odaların içerisindeki mesleki disiplinler zaman içerisinde bir birikime ulaştığında TBBOM genel kurulunda o odalardan üyelerinin temsilcilerinin, delegelerinin katılımıyla yönetmenlik değişiklikleri yapılıyor. Yeni bir oda kurulması gerekiyorsa ve bu konuda birikim oluşmuşsa bir ihtiyaç varsa karar veriliyor ve uygulanıyor.

Şimdi yeni taslakta diyor ki bir ilden 25 kişi varsa bir oda kurulur TMMOB’un merkezi örgütlemesine gerek duymadan. Ve 500 kişi varsa zorunlu oda kurulur deniliyor.

Peki bu değişiklikle beraber karşımıza somut olarak ne çıkıyor?

tmmob 325 tane insanın bir meslek odasını kurduğunu düşünün.

Bir diplomasiye ait olan, o mesleği yapmayan 100’lerce insan var. Mesela makineciyim ben makine mühendisiyim İstanbul’da belki 100’den fazla makine mühendisi diplomasına sahip ama emlakçılık yapan insan var.

Şimdi bu insanların bir oda kurduğunu düşünün. Bu ne kadar bilinci temsil edebilir.

Bu ne kadar mesleğin gelişmesini kontrol edebilir, o mesleğin bilimsel gelişmesine katkı yapabilir? Buda yetmiyor diyor ki il odaları iktisadi işletme kurabilir ticaret yapabilir. Arkasından da diyor ki kamuya tabi olmadan kamudan iş alabilir. Asıl şey iktidarın temel amacının kamu yararına TMMOB’un yaptığı ve TMMOB odalarının yaptığı denetimi devre dışı bırakmak istedi burada. Bu yasa toplumun çıkarları ve ülkenin çıkarları doğrultusun da bakıldığında çok ciddi riskleri var.

Düşünün kıyı kanunu değiştiriliyor. Deniz kenarına 50 metre yapılaşma yasayı 5 metreye düşürülüyor. Burada kimler rant elde edecek. Yan ülkede yaşayanlar değil. Sorun burada şöyle olsa bu bile tartışılabilir, bu ülkenin oluşturulan rantı bu ülkede kalsa bu bile tartışılabilir. Uluslar arası rant sermayelerine peşkeş çekiliyor.

Yapılmak istenen değişiklikle TMMOB’un işleyişi nasıl olacak?

Yapılacak değişiklik TMMOB’un yapısı iktisada gelecek, il odaları olacak. Bu il odaları kararlarını kendileri verecekler.

İl odaları kendi yönetmenliklerini hazırladıktan sonra kendilerinin oluşturduğu bir yönetmelikte kendilerini yönetemiyorlar. Bakanlığa bağlı dairde bunları onaylatmak zorundalar, TMMOB ülke dışında kendi meslek örgütleriyle ilişki kurarken hükümetten izin almak zorunda yeni hazırlanan taslağa göre.

Bütün bunlar hayat geçtiğinde tepkisiz, siyasi iktidara biat etmiş, onun söylemleri dışında faaliyet yürüten ve yağma ekonomisinden pay alamaya çalışan meslek odaları oluşacak.

Buda bu ülkenin geleceği ve ülkede yaşayan insanların mutluluğu için çok ciddi tehlike ve risk. Bu açıdan TMMOB yasası önemsiyoruz. Toplumun bu konuda bize destek vermesini istiyoruz.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu