Güncel

Tekirdağ’da TKP/ML davası tutsaklarından dayanışma grevi

H. Merkezi: Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde 25 Mart’ta yurtsever tutsaklar tarafından başlatılan ve dün (29 Nisan) yapılan görüşmelerde taleplerin karşılanacağı konusunda verilen sözlerin üzerine sonlandırılan süresiz-dönüşümsüz açlık grevine destek veren TKP/ML ve MLKP dava tutsakları 7 günlük açlık grevi gerçekleştirdiler.

Tutsakların mektup ve fakslarına konulan sansür ve el koymalara dikkat çekilen mektubun tamamını sizinle paylaşıyoruz:

 

Adalet Bakanlığı’na

Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi, fiziki, psikolojik işkenceler, hak gaspları ve hatta bazen şeytanı dahi hayrete düşürecek icraatlarıyla nam salmış durumdadır.

“Kürt sorunu” bağlamında hükümetin icraatlarını “demokrasi standartları gelişiyor” diye değerlendirdiği vasatta Tekirdağ 2 No’lu F Tipi’ndeki işkence ve hak gasplarının olduğu gibi devam etmesini neye yormak gerekir? İdarenin mevcut uygulamaları hükümetinin özellikle kimi çevrelerce yere göğe sığdırılamayan demokratikleşme hamlesinin ne menem bir şey olduğunu gösteriyor.

Fakat, amiyane tabirle, öyle bir tezgah kurulmuş durumda ki! Bulunduğumuz hapishane de mevcut yasa ve yönetmeliklerde düzenlenen hakları dahi kullanamıyoruz. Maruz kaldığımız insanlık dışı uygulamaları ve bunlara karşı takındığımız meşru ve onurlu tavır ve direnişimizi kamuoyuna maletme amaçlı kaleme adığımız mektup, fax vb. iletilerimizi ya iç edilip kaybediliyor ya da “mektup okuma komisyonu”nun akla ziyan uyduruk gerekçeleri ile “sakıncalı” bulunup engelleniyor. Sırf bu tarz ve gerçekçeleri ile engellenen iletilerimizin haddi hesabı yoktur! Yasa ve tüzükte açık hüküm olmasına rağmen ve başka hiçbir hapishanede aksi bir uygulama örneği bulunmamasına rağmen Tekirdağ 2 No’lu F Tipi idaresi, avukatlarımızla yazışmalarımızı denetliyor! Avukatlarımızla yazışmalarımız kapalı zarfla olması halinde idarece gönderilmiyor! İnfaz Hakimliği’nin özel kararı olmasına rağmen Tekirdağ 2 No’lu F Tipi idaresi bu kararı uygulamıyor.

Maruz kaldığımız insanlık dışı uıygulamalar başta olmak üzere yasa ve tüzükte güvencelenen haklarımızdan yararlanmak için gerçekleştirdiğimiz meşru ve onurlu tavır ve duruşumuz da “ücret karşılığı işten yoksun bırakma”ktan tutalım da “hücreye kapatma”ya kadara varan tür ve niteliklerde disiplin cezalarına konu olmakta!

Özellikle siyasi mahpuslardan disiplin cezası olmayan tutuklu hükümlüler bulunmadığı gibi, “iyi halli olmadığı” gerekçesiyle arkadaşlarımızın tahliyeleri engellenmekte!

Yaşadığımız sorunları dile getirmek ve önüne geçilebilmesi için başta bakanlığınız olmak üzere adli mercilerden “sivil toplum” kuruluşlarına kadar olan yelpazedeki tüm girişimlerimiz sonuçsuz kaldı!

Katlanılamaz düzeydeki uygulamalar ve koşullar devam ettiği sürece daha ileri düzeyde tavırlar geliştirmemizin kaçınılımaz olduğunu defalarca dile getirdik. Bütün çaba ve girişimlerimize rağmen bir grup arkadaşımız 25 Mart itibari ile Süresiz-Dönüşümsüz Açlık Grevi Direnişi’ne başlama kararı aldı.

Arkadaşlarımızın 9 temel talep temelinde başlattığı süresiz açlık grevi direnişi karşısında duyarsızlık ve ilgisizlik devam eder ve koşullarımızda da hiçbir kayda değer açlık grevi direnişine katılımın giderek artacağını belirttik. Aradan geçen süreye rağmen olumlu yönde hiçbir değişiklik olmadı. Açlık grevi direnişine başlayan arkadaşlarımıza derhakl disiplin soruşturmaları açılıp cezalar yağdırıldı. Açlık grevi direnişimizi ve taleplerimizi kamuoyuna duyurmak için elimizdeki tek araç olan mektup-faxlarımızın yukarıda bahsettiğimiz usul ve gerekçelerele engellenmesi de cabasıdır.

Bu vesile ile 25 Mart 2013 tarihi itibari ile bir grup arkadaşımızın katılı ile başlayan süresiz açlık grevi direnişimizin taleplerini bir kez daha yinelersek:

1- Hapishaneye girişte dayatılan “çıplak arama uygulamasına ve fiziki saldırılara derhal son verilmelidir.  

2- Tutsaklara yönelik fiziki ve psikolojik işkence başta olmak üzere hakaret, aşağılayıcı tavır ve uygulamalara son verilmelidir.

3- Havalandırma hakkı, günde yalnızca bir saat ile sınırlanan ve hiçbir sosyal faaliyete katılmasına izin verilmeyen ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü tutsakların koşulları iyileştirilmelidir.

4- 45/1 nolu sohbet hakkı genelgesi tam olarak ve tüm tutuklu hükümlülere ayrımsız uygulanmalıdır.

5- Aramalar amacına uygun yapılmalı ve başta el yazması öykü, şiir, anı, deneme vb. içerikli defterlerimize olmak üzere, kişisel eşyalarımıza el koyma uygulamasına son verilmelidir.

6- Keyfi bir biçimde açılan disiplin soruşturmaları, kesinleşen disiplin cezaları iptal edilmelidir.

7- Hastane sevklerindeki muayene ve tedavi dayatmasına son verilmelidir.

8- Tutuklu –hükümlülerin hangi hücrede, kimlerle kalınacağına dair alınan kararlarda kişinin tercihi esas alınmalı, zorla ve yaptırım amaçlı yer değişikliği uygulamasından vazgeçilmelidir.

9- Tutsaklar arası dayanışmaya izin verilmeli, adımıza kayıtlı ( su ısıtıcı, Tv, buz dolabı vb.) eşyalarımzın ihtiyacı olan arkadaşlara verilmesi önündeki engeller kaldırılmalıdır.

Bizler de bu taleplerin karşılanması hedefiyle başlatılan bu direnişe destek vermek amacıyla 19 Nisan 2013 tarihinden itibaren 7 günlük dönbüşümlü açlık grevine başladık. Taleplerimizin karşılanması konusunda son derece ısrarlı olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu