Güncel

TTB ve İTO’dan su sorununa dair basın toplantısı

İstanbul: Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO) bugün (17 Temmuz) Cağaloğlu’ndaki İTO binasında İstanbul başta olmak üzere bir çok bölgedeki susuzluk tehlikesini sağlık açısından ele alarak basın toplantısı gerçekleştirdi.

İTO Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Ümit Şen, Dr. İncilay Erdoğan ve Dr. Hüseyin Demirdizen’in katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında ilk olarak söz alan Dr. Ümit Şen’in toplantının içeriğiyle ilgili bilgi vermesinin sonrasında Dr. Hüseyin Demirdizen söz alarak ülkede hayatın bir parçası haline gelen şiddet, yakın coğrafyada meydana gelen katliamlar ve 301 madencinin katledildiği Soma Katliamı’nın ardından bugün ise insanların hayatını derinden etkileyecek susuzluk sorunu ile karşı karşıya kalındığını belirterek bu sorunun hayatımızda nasıl ağır bir sonuca yol açacağını açıkladı.

Yeterli beslenememe, açlık susuzluğa göre daha dayanabilecek noktada durmakta; o nedenle su sorunu enerjiden daha çok dünya üzerinde çatışmalara sebep olabilecek sebeptedir.” diyen Demirdizen, su sorununun derinleşmesinin nedenlerini ise endüstriyelleşmenin büyümesi, az yağış, su yolları ve su toplama merkezlerine insanlar tarafından konulan engeller, atıklar, yanlış yapılanma vs. şeklinde sıraladı.

“Kimyasal ve biyolojik arıtma tesisleri yeterli değil”

İstanbul’da birkaç gündür suların pis koktuğu şikayetinin sosyal medyadan da insanlar tarafından dillendirildiğini belirten Demirdizen, bunun sebebinin barajlardaki atıklar ve arıtmanın yeterli olmaması olduğunu söyledi. “Kimyasal ve biyolojik anlamda arıtma tesislerinin yetersiz olduğunu ifade ediyor bu durum” diyerek sorunun nedenine açıklık getiren Demirdizen, böylesi dönemlerde meslek odaları, bilim insanları ve basınla yerel ve ülke yöneticilerinin işbirliği içerisine girmesi gerektiğini ancak böyle bir şeyin olmadığını dile getirdi.

Kuraklığın dünya çapında bir sorun olduğuna dikkat çeken Demirdizen, kuraklığın besin zincirini bozma gibi bir niteliğinin olduğunu, bugün dünya üzerinde 1 milyar insanın yeterli beslenememekten kaynaklı yaşamını yitirmesinin kuraklıkla daha da boyutlanacağını belirtti.

Ardından Dr. İncilay Erdoğan konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Açıklamada barajlardaki, su toplama havzalarındaki ve su kaynaklarındaki kötü kullanım ve endüstriyel kirlenme yeterli yağış olmaması gibi mevsimsel nedenlerle de birleştiğinde kullanılabilir, güvenli, yeterli içme ve kullanma suyunun temininde toplum sağlığını olumsuz etkileyecek sorunlara neden olacağını belirten Erdoğan, “İstanbul’daki baraj doluluk oranlarının %20’lere düşmüş olması yakın gelecekte planlı-plansız su kesintilerinin gündeme gelmesine neden olacaktır” dedi.

Bugüne kadar alındığı ifade edilen tedbirlerin sorunun çözümünde yeterli hatta etkili olmadığı dikkate alındığında sorunun çözümünde yeterli hatta etkili olmadığı dikkate alındığında sorunun çözümünde acil ve toplum tarafından benimsenebilecek ve uygulanabilecek tedbirlerin alınması için katkıda bulunabilecek tüm kişi ve kurumlara görev düşmektedir.” diyen Erdoğan son olarak doğaya ve insana saygılı bir yaşam biçimi geliştirilmesi için hep birlikte mücadele etmek gerektiğinden bahsetti.

Ardından basın mensuplarından gelen sorular üzerine, su sorununun ne gibi sonuçlara sebep olabileceğini açan Dr. Hüseyin Demirdizen, kısa vadede bulaşıcı hastalıklara sebep olabilecek su sorununun uzun vadede ise kimyasal ve endüstriyel atıklardan dolayı alerjik ve kanser vakalara sebep olabileceğini belirtti.

Ayrıca şebeke suyunun koktuğuna dair gelen tepkilere İSKİ tarafından gelen tersi yöndeki açıklama için ise Çernobil olayının benzetmesini yapan Demirdizen, “Açıklamalar güvenilir değil” dedi.

Dr. İncilay Erdoğan ise konuya ilişkin “Halkın sağlığı seçimlere alet edilemez. Suyu azaltan ve bu sorunla bizi baş başa bırakan iktidarın yaptığı 3. köprü vb. tahribatlardır.”dedi.

Basın toplantısı şebeke suyunun incelenmesi için çevre mühendislerine verildiği ve inceleme sonucunda ayrı bir basın toplantısı yapılacağı bilgisinin verilmesinin ardından sona erdi. 

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu