Gençlik

YDG: “Divan toplantısından yaz faaliyetine gidiyoruz”

Yeni Demokrat Gençlik 28–29 Haziran tarihlerinde yaz sürecini örgütlemek için birçok alandan YDG’lilerin katılımı ile divan toplantısını gerçekleştirdi.

İki gün süren divan toplantısında birinci gün YDG’nin geçmiş süreç değerlendirmesi başlığı altında birçok konu tartışıldı. Toplantının ilk gündemi YDG’nin üç aylık faaliyet değerlendirmesi idi. Bu başlık altında:

1 Mayıs, 6 Mayıs ve 18 Mayıs değerlendirmesi

Soma Eylemlerinin değerlendirilmesi

Beşlerin Cenaze sürecinin değerlendirmesi

Gezi şehitlerinin mahkemelerine katılımlarımızın değerlendirilmesi

Gezi İsyanı  yıl dönümü eylemlerinin değerlendirilmesi

Lice Eylemlerinin değerlendirilmesi

LYS ve YGS süreçlerinde liseli eylemlerinin değerlendirilmesi süreçleri tek tek ele alınarak alanlar faaliyet değerlendirmesinde bulunuldu. Değerlendirmeler  sırasında öne çıkan konular eylemlilikler sürecinde örgütlü bir şekilde hareket edebilme, komisyon tarzı çalışma şeklinin uygulanması idi. Bunun yanında bir önceki divan toplantısında alınan kararların ne kadarının gerçekleştirildiği de tartışıldı. Tartışmalar sonunda  ise genel olarak önümüze koyduğumuz hedefleri gerçekleştirebildiğimiz ancak eylemler sırasında eksikliklerimizin olduğu öne çıktı. Öne çıkan bir  diğer mesele ise alanların eylemlilik süreçlerinde genel olarak aynı süreçlerden geçerek aynı sıkıntıları yaşadığı idi.

Divan toplantısının ikinci gündemi ise YDG’nin bir yıllık faaliyet değerlendirmesi idi. Bu başlık altında ise:

YDG’nin karar alma mekanizmalarının işleyiş tarzı

Kurumsal yapı ve merkezi hareket etme

Toplumsal hareketliliklere YDG’nin gösterdiği refleksler

Komisyonların önemi

Kolektif hareket edebilme

Politik eğitim konuları tartışıldı. Tartışmalar esnasında YDG’nin  merkezi olarak  hareket edebilmesi ve kurumsallaşması konuları ön plana çıktı. Düzenli olarak gerçekleştirilen divan toplantıları, yılda bir kere yapılan konferans, kampanaya süreçleri ve ayda bir çıkan YDG dergisi kurumsallaşma çalışmalarımızın birer adımı olarak değerlendirildi. Merkezi olarak hareket etme konusunda  alanlarda yapılan karne eylemleri ise bizim için olumlu birer adım olarak değerlendirildi. Ayrıca yükselen kitle hareketlerine gösterdiğimiz refleksleri ve örgüt olarak hareket etme bilincini de detaylı olarak tartıştığımız toplantıda anlık gelişen eylemlerde kitlelere öncülük edebilme, bu eylemlere ilişkin YDG olarak merkezi çağrılarda bulunabilme konuları tartışıldı.

Toplumsal hareketlerde özne olabilme!

Toplumsal hareketler de özne olabilme misyonumuzu da detaylı bir şekilde ele aldık. Gündem sonlandırılırken her YDG’linin toplumsal olaylara kayıtsız kalmaması ve merkezi çağrılar yazma konusunda kendini sorumlu hissetmesi kararı alındı.

Komisyonların önemi ise toplantıda en detaylı şekilde tartıştığımız konu idi. Alanlarda komisyonları nasıl işlettiğimizi ve var olan komisyonların işlevlerini öncelikli olarak ele alırken, çoğu alanımızda komisyonların tam anlamıyla işletilemediği dikkat çekti. Alanlarda bulunan yürütmelerin ise genel olarak işlevlerini yerine getirdiğine, alandaki çalışmaları planlayıp, eylemlilik süreçlerinde YDG kitlesini bir araya getirdiğine dikkat çekildi.

YDG divan toplantısının birinci günü bu tartışmalarla sonlandırıldı. İkinci gün ise YDG’nin yaz faaliyeti ve politik eğitim konuları tartışıldı.

Sürekli ve düzenli eğitim çalışmaları

Politik eğitim konusunu iki başlık altında değerlendiren YDG’liler  öncelikli olarak kolektifin eğitilmesini daha sonra ise bireysel eğitimi tartıştılar. Tartışmaların bireyin politikleşmesi ve alanın politikleşmesi ekseninde gerçekleştirildi. Eğitim çalışmalarının alanların özgün ihtiyaçlarına göre  alanlarda gerçekleştirilmesi gerektiğine vurgular yapıldı. Bunun yanın da eğitim çalışmalarının merkezi ve bölgesel olarak düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi yönlü kararlar da alındı.

İkinci günün bir diğer başlığı ise yaz sürecindeki YDG faaliyetlerinin planlanmasıydı.

Festivaller ve emek süreci

İlk olarak 8 -25 Temmuz tarihleri arasında Antakya- Samandağ’ında gerçekleştirilecek olan Evvel Temmuz Festivaline ilişkin YDG’nin politikaları ve kitlelere materyallerle gidilmesi konulu tartışmalar yürütüldü. Bu tartışmalar ışığında oradaki çalışmalarımızın komisyonlar tarzında örgütlenmesi, günlük toplantılarla çalışmanın planlanması kararları alındı. Bunun yanında 10 Temmuz Ali İsmail Korkmazın ölüm yıldönümünde ise bunun bütün alanlarda  özellikle de Antakya da gündemleştirilmesi bu yönlü çalışmalar yürütülmesi kararı alındı.

31 Temmuz -3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan Munzur Festivali’ne ilişkin şehrin özgün koşullarından dolayı faaliyet sürecinde gündemleştirilmesi gereken konular ele alındı. Temel olarak gündemleştirilmesi gereken konun Kalekollar ve devletin buradaki politikaları olduğu yönlü tartışmalar yürütüldü. Çalışmalarımızın komisyonlar ile örgütlenmesi ve günlük YDG toplantıları ile gün içerisinde gerçekleşecek olan faaliyetin planlanması kararı alındı.

Yaz sürecinin bir diğer faaliyeti olan Köy çalışmasında ise eğitim çalışmalarının nasıl gerçekleştirileceği hangi kaynakların okunacağına dair tartışmalar yürütüldü. Marksist felsefeye dair kitapların okunabileceği, Teori ve Pratikten birer makale okunarak eğitim çalışmalarının yapılması kararı alındı. Ayrıca Partizan’ın özel sayısının da okunması kararı  da alındı.

YDG’liler tarafından yazın gerçekleştirecek olan  bir diğer çalışma ise Emek Kampanyası. Emek Kampanyası kapsamında  YDG’nin dergi borçlarının ödenmesi hedefleniyor bu kapsamda YDG’lilerin yaz sürecinde çalışarak YDG’ye mali olarak katkıda bulunması kararı alındı. Kampanya’nın hedefleri içerisinde mali borcun ödenmesinin yanında YDG’nin sahiplenilmesi ve YDG dağıtımlarının düzenli bir hale getirilmesi de yer alıyor.

Bu konular çerçevesin iki gün boyunca yoğun tartışmalar yürüten YDG’lilere yaz faaliyetine yaz faaliyetlerinde başarılar.

Genç Kadın komisyonu toplantımızı gerçekleştirdik

Divan toplantımız içerisinde ayrıca kadın komisyonu toplantımızı da gerçekleştirdik.

Komisyon toplantımızda ilk olarak geçmiş dönem değerlendirmesi yaptık. Tartışmamızın sonucunda eksik kaldığımız yerleri önümüzdeki süreçte göz önünde bulundurarak faaliyetimizi gerçekleştirme konusuna vurgu yaptık.

Ardından toplantılarımızı divan toplantılarına yedeklenmeden kendi örgütlenmelerimizi, faaliyetlerimizi yapacağımız toplantılar alma kararı aldık. Önümüzdeki dönemde Mersin’de bir eğitim çalışması kararı aldık. Daha sonra 21-22 Haziran’ da gerçekleştirilen YDK buluşmasını değerlendirdik. Buluşmada YDG’ li kadınlar olarak görünür olmadığımız açığa çıktı. Aynı zamanda genç kadın komisyonu olarak buluşmaya katkımızın olmadığının ama buluşmanın bize katkısının olduğunu tartıştık.

Son olarak Dersim Ovacık’ta YDK’nın yapacağı kadın etkinliğine Genç Kadın olarak katılma kararı aldık. Kararı almamızdaki sebep festivalin kadın yüzünü örmemizde önemli bir adım olacağı sonucuna varmamızdı. Bu faaliyette kadınlarla kadın sorununa dair belli başlı konularda röportajlar yapmanın bizi ilerleten bir yerde duracağından kaynaklı katılım kararı aldık. Daha sonra YDG’nin yapacağı köy çalışmasında bizler de Genç Kadın olarak komisyonlar kurup köy çalışmasında eğitim çalışmaları alma kararı aldık. 

İzmir Alt Divan Toplantısı

Alanımızda 1 yıllık faaliyetimizi değerlendirip yaz süreçlerinde çalışmalarımızda düşen ivmeyi yükseltmek ve yaz sürecine daha örgütlü hazırlanmak için alt divan toplantısı gerçekleştirdik. Geçmiş 1 yıllık süreci yürütmüş olduğumuz çalışmaları değerlendirerek eksikliklerimizi ve çalışmalarımızdaki hareketlenmeye açığa çıkan ilerleyişi, olumlu yanlarımızı tartıştık.

1 Mayıs çalışmalarımızda semt komisyonlarındaki liseli yoldaşlarımızın önlerine hedef olarak koymuş olduğu özgün çalışmaları aktif bir biçimde gerçekleştirmeleri, 1 Mayıs alanındaki kitlemizde etkisini hissettirmiş olduğuna değindik. Yine aynı şekilde bu süreçte üniversite komisyonunun bir araya geldiği bir toplantı alınamadan kişiler üzerinden yürüyen bir pratik faaliyet açığa çıkmıştır. Ve bunun bir sonucu olarak 1 Mayıs’ta üniversiteden doğru az bir katılım olmuştur.

18 Mayıs döneminde YDG olarak semt ve üniversite komisyonları tarafından örgütleyeceğimiz özgün çalışmalarımızı gelişen “Soma Katliamı” nın gündemiyle birleştirmek yerine “Soma” gündeminin ardına sığınarak YDG’nin 18 Mayıs anmalarını iptal etmemizin bir eksiklik olduğuna değindik.

Son yaptığımız Karne eyleminin ise liselilerin özgün bir çalışması olarak ele aldık ve süreç liseliler tarafından örgütlenmiştir. Karne eyleminde açığa çıkan çeşitli eksikliklere karşın eylemde liselilerin inisiyatifleşmesi yolunda önemli adımlar attığımız, dönemin başında yaptığımız karne eyleminden bugün liseliler olarak daha ileri bir noktada olduğumuzun değerlendirmesinde bulunduk.

Yaz sürecinde ise festival ve köy çalışmalarında YDG olarak özgün çalışmalar yapmamızın önemine değindik.

Festivalde yaygın bir biçimde dergi dağıtımları yapılması, YDG stantlarının açılması ve festival sürecinde YDG olarak belirli gündem çerçevesinde eylem ve etkinliklerin örgütlenmesinin önemine değindik. Evvel Temmuz Festivali günlerine denk gelen 10 Temmuz Ali İsmail’in ölüm yıldönümünde İzmir’de bir anma yapılmasının önemine vurgu yaptık. Faaliyetimizin bulunmuş olduğu Narlıdere semtinde mahallede bir etkinlik

örgütlenebileceği üzerinde hemfikir olunarak, Narlıdere komisyonun çalışma sürecinde YDG olarak yapacağımız etkinliğin öncülüğünü yapmasının önemine değindik. Köy çalışmalarında katılmış olduğumuz emek sürecinde eğitim çalışmalarının önemine vurgu yapıldı. Son olarak yine yaz süreci döneminde önerilen emek kampanyasını değerlendirerek her bir YDG’ linin bu süreçte bir işe girerek emek sürecinde yer almasının örgütlülüğümüz açısından önemine değindik. Çalışma sürecinde kazandığımız paranın bir bölümünü YDG’nin dergi borcu için dergiye vermemizin örgütlülüğümüzü sahiplenme

noktasında ayrı bir öneme sahip olduğuna değindik.

İzmir YDG 

Kaynak: yenidemokratgenclik.net

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu